Tin tứcUPDATE THÁNG 3 - GIỚI THIỆU THẦN TƯỚNG MI PHU NHÂN, TÂN HIẾN ANH

UPDATE THÁNG 3 - GIỚI THIỆU THẦN TƯỚNG MI PHU NHÂN, TÂN HIẾN ANH

27/03

UPDATE THÁNG 3 - GIỚI THIỆU THẦN TƯỚNG MI PHU NHÂN, TÂN HIẾN ANH

 

 

Xin chào các Chúa Công,

 

Thần tướng mới, được lộ diện trong bản Update sắp tới tại Tam Quốc X có gì đặc sắc? Chúng ta cùng tham khảo qua một chút nhé.

Thời gian update dự kiến: 10h - 11h ngày 27.03

 

  1. Thần tướng Mi Phu Nhân

Người quận Lang Gia, là em gái Mi Chúc. Năm 196 gả cho Lưu Bị và bị lạc khi Lưu Bị bại trong trận Trường Bản, được Triệu Vân tìm thấy nhưng Triệu Vân chỉ cho 1 con ngựa vì sợ liên lụy nên hắn bàn giao lại cho A Đẩu, nhảy giếng tự vẫn.

Các kỹ năng của Mi Phu Nhân:
Khóa Hồn Đoạt Phách: Gây 90 sát thương phép cho tướng địch có HP cao nhất, hấp thụ 60 sĩ khí của mục tiêu và chuyển cho đồng đội có sát thương cao nhất.
Vạn Niệm Thành Tro: Gây 90 sát thương phép cho tướng địch có sát thương cao nhất, mỗi giây giảm 15 sĩ khí của địch và duy trì trong 6 giây 
Vận Rủi Liên Tục: Gây độc cho tướng địch có sát thương cao nhất, mỗi giây gây 9 sát thương và duy trì 6 giây, đồng thời xóa trạng thái có lợi của mục tiêu
Bố Trận Toàn Quân: Tăng cho toàn quân 1% sát thương phép 
 

Đội hình gợi ý đi cùng Mi Phu Nhân (Phù hợp cho đội hình Phép):

Đội hình 1: Tào Tháo hoặc Gia Cát Lượng, Hạ Hầu Đôn, Tôn Quyền, Lữ Mông

Đội hình 2: Lỗ Túc, Tiểu Kiều hoặc Tôn Quyền, Mạch Hoạch, Lữ Mông
Đội hình 3: Gia Cát Lượng, Lữ Mông, Hạ Hầu Đôn, Mã Siêu
Đội hình 4: Bàng Thống, Quan Vũ, Lữ Mông, Chu Du
Phân tích Tướng:

Mi Phu Nhân là tướng được dự đoán sẽ khá phổ biến trong bản Update này với các kỹ năng vô cùng gây khó chịu cho đối thủ ở tầm xa, đồng thời Buff sĩ khí và sát thương phép cho đồng đội. Lượng sát thương của Mi Phu Nhân gây ra là rất lớn trong giao chiến khi chỉ nhắm vào các mục tiêu có HP và sát thương cao nhất.

 

  1. Tân Hiến Anh

Tân thị, tự Hiến Anh. Là tài nữ Ngụy Tấn, con gái của Thị Trung Tân Bì, từng khuyên em trai cố gắng tận trung vì dự đoán được sẽ có ngày làm phản.

Các kỹ năng của Tân Hiến Anh:
Hoa nở muôn nơi: Mỗi 0.5s hồi 10 điểm HP cho toàn đội và tạo sát thương tương tự cho toàn địch, tướng phép và tướng công vật lý sẽ bị thêm 50%, kéo dài 6s.
Bảo hộ: Hồi 63 điểm HP cho đồng đội xung quanh và vào trạng thái miễn sát thương phép, kéo dài 2s.
Hoa cỏ đón xuân: Hồi 35 điểm sĩ khí cho đồng đội xung quanh và x2 nếu trong phạm vi đó có địch, đồng thời gây choáng 2s cho toàn bộ địch trong phạm vi.
Toàn quân hồi thủ: Giảm 10.6% STVL tướng và toàn quân ta phải chịuĐội hình gợi ý đi cùng Tân Hiến Anh:

Đội hình 1: Lữ Mông, Gia Cát Lượng hoặc Tôn Sách, Cam Ninh, Quan Vũ

Đội hình 2: Tào Nhân, Lữ Bố, Mã Siêu, Trương Liêu
Đội hình 3: Lữ Mông, Tôn Sách, Quan Vũ, Mã Siêu 
Phân tích Tướng:
Tân Hiến Anh là tướng rất nên sở hữu trong đội hình công vật lý với khả năng Buff cho đồng đội và tướng trong giao tranh rất tốt. Đồng thời, Tân Hiến Anh còn có thể hồi sĩ khí cho các tướng xung quanh một cách nhanh chóng!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ