Tin tứcNHIỆM VỤ QUỐC CHIẾN MÙA 3

NHIỆM VỤ QUỐC CHIẾN MÙA 3

15/03

NHIỆM VỤ QUỐC CHIẾN MÙA 3

 

Ngày 1:
Ngụy chiếm và bảo vệ Uyển Thành, Tân Dã sau 24h
Ngô chiếm và bảo vệ Thọ Xuân, Nhữ Nam sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Võ Lăng, Giang Lăng sau 24h

Phe phá 1 trong 2 thành nhiệm vụ còn lại của phe khác nhận thêm quà, số quà x2 khi phá được 2 thành lớn
(Phải hoàn thành nhiệm vụ của phe mình, thì mới tính nhiệm vụ phá thành khác)

Phe HTNV nhận: 50 vạn đồng, 300 kim cương, 2000 xu phe phái,300 đá tinh luyện
Phe HTNV phá thành nhận: 3 đùi gà, 3 đá rèn tốt, 5 nguyên liệu siêu trang bị

Ngày 2:
Phe chiếm và bảo vệ Tương Dương sau 24h
Phe chiếm và bảo vệ được Tương Dương nhận 1 lệnh điểm tướng, 2000 kim cương, 3 đùi gà, Đá rèn tốt *10, 7000 xu phe phái

Ngày 3:
Ngụy chiếm và bảo vệ Thọ Xuân sau 24h
Ngô chiếm và bảo vệ Võ Lăng sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Uyển Thành sau 24h

Phe phá thành lớn còn lại của phe khác nhận thêm quà (Phải hoàn thành nhiệm vụ của phe mình, thì mới tính nhiệm vụ phá thành khác)

Phe HTNV nhận: 50 vạn đồng, 300 kim cương, 2000 xu phe phái, 500 đá tinh luyện
Phe HTNV phá thành nhận: Sách bố trận *5, Đá rèn tốt *5, Kim cương *500, Đùi gà *3

Ngày 4:
Ngụy chiếm và bảo vệ Uyển Thành sau 24h
Ngô chiếm và bảo vệ Thọ Xuân sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Võ Lăng sau 24h

Phe phá thành lớn còn lại của phe khác nhận thêm quà (Phải hoàn thành nhiệm vụ của phe mình, thì mới tính nhiệm vụ phá thành khác)

Phe HTNV nhận: 50 vạn đồng, 300 kim cương, 2000 xu phe phái, 750 đá đột phá
Phe HTNV phá thành nhận: 1500 đá tinh luyện, 5 Nguyên liệu trang bị siêu cấp, Kim cương *500, đùi gà *3

Ngày 5:
Ngụy chiếm và bảo vệ Thọ Xuân, Nhữ Nam sau 24h
Ngô chiếm và bảo vệ Võ Lăng, Giang Lăng sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Uyển Thành, Tân Dã sau 24h

Phe phá 1 trong 2 thành còn lại của phe khác nhận thêm quà, số quà x2 khi phá được 2 thành lớn

Phe HTNV nhận: 1000 Đá đột phá, 1000 Đá tinh luyện, 3 Đùi gà, 1000 kim Cương
Phe HTNV phá thành nhận: 3 Đùi gà, 5000 Xu phe phái, 500 Kim Cương, 2000 Đá tinh luyện

Ngày 6:

Đối với mỗi 1 thành bất kỳ chiếm được (không tính thành Đô), cả Nước nhận được: 5 vạn đồng, 75 kim cương, 5 túi nguyên liệu giám định, 500 xu phe phái. Số lượng quà sẽ cộng dồn đối với mỗi 1 thành đã chiếm được sau 24:00


Ngày 7: Đối với mỗi 1 thành lớn chiếm và bảo vệ thành công sau 24:00, Cả Nước nhận 3 Đùi gà, Nguyên liệu siêu trang bị *5, Đá tinh luyện * 2000, 5000 xu phe phái (quà sẽ cộng dồn đối với mỗi 1 thành lớn chiếm và bảo vệ thành công)
Nước chiếm lĩnh Tương Dương sẽ nhận: 15000 xu phe phái, Đá rèn tốt *15, Sách bố trận *15, Nguyên liệu siêu trang bị *20

Nhiệm vụ đặc biệt 1: 4 thành lớn Uyển Thành, Võ Lăng, Thọ Xuân, Tương Dương. Phe nào hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ TRONG 24h sẽ nhận thêm thưởng dựa trên số thành đã xong nhiệm vụ bảo vệ.
Đối với mỗi nhiệm vụ đặc biệt hoàn thành (Uyển Thành, Võ Lăng, Thọ Xuân): Cả Phe nhận 1000 Kim cương, 5 đùi gà, Nguyên liệu siêu trang bị *15, Đá đột phá * 750
Đối với nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ Tương Dương TRONG 24h: Cả Phe nhận 2000 Kim cương, 5000 đá tinh luyện, Sách bố trận *20, Đá rèn tốt *20, Lệnh điểm tướng *1


Nhiệm vụ đặc biệt 2: Tổng số điểm chiến tích trong phe của 50 người chơi đứng đầu bằng hoặc lớn hơn 170.000 điểm

Phe nào hoàn thành sẽ nhận được quà: Kim cương x 2000, Đá rèn tốt x 25, Nguyên liệu siêu trang bị x 25, Đùi gà x5

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ