Tin tứcGói Fun Store Khai Chiến Võ Đấu

Gói Fun Store Khai Chiến Võ Đấu

05/07
Gói Fun Store Khai Chiến Võ Đấu
Mô tả: Các Gói Khai Chiến Võ Đấu sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 06.07 đến 23h59 ngày 07.07
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói sẽ được reset vào 00:00 ngày hôm sau.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG

Gói Ưu Đãi
1000
Đùi Gà
2
Đan EXP lớn
200
Đồng
99999
Thẻ kỹ năng
300

Gói Đùi Gà
20000
Đùi Gà
4
Kim Cương
300
Đồng
200000
Đá Hiền Giả
500

Gói Trang Bị
50000
Đùi Gà
5
Nguyên liệu siêu trang bị
10
Rương trang bị Xích Hồng
1
Đá đúc thiên phẩm
5

Gói Viện Trợ
100000
Đùi Gà
6
Lệnh điểm tướng
2
Đá tinh luyện
2000
Rơm tươi
50

Gói Kim Cương
100000
Đùi Gà 
6
Kim Cương
3000
Đá rèn tốt
10
Rơm tươi
50

Gói Trận Pháp
200000
Sách bố trận
20
Rương mã hồn Lv11
1
Đèn dầu
50
Mực tốt
100

Gói Nguyên Liệu
200000
Đá ngũ sắc
20
Rương cường hóa siêu cấp
3
Bụi sao cao cấp
50
Đùi Gà
8

Gói Phù Thạch
500000
Đá ngũ sắc
50
Quà ưu đãi Phù Thạch
1
Đèn dầu
100
Bấc đèn
50
Chợ Đèn Tháng 7
Mô tả: Các Gói Chợ Đèn sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 06.07 đến 23h59 ngày 07.07
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Gói 1
100000
Đèn Dầu
100
Rơm tươi
50
Đồng
2000000
Đùi Gà
4
Gói 2
200000
Đèn Dầu
200
Rương cường hóa siêu cấp
2
Sách bố trận
15
Bụi sao cao cấp
50
Gói 3
500000
Đèn Dầu
350
Đá ngũ sắc
30
Rương mã hồn Lv.11
1
Hỏa Kê
2

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ