Sự kiện[ƯU ĐÃI ĐĂC BIỆT 2024] Gói Fun Store Server đặc biệt 7 ngày

[ƯU ĐÃI ĐĂC BIỆT 2024] Gói Fun Store Server đặc biệt 7 ngày

01/02

Gói Fun Store Server đặc biệt 7 ngày

Mô tả: Các Gói Funstore Server đặc biệt Giáp Thìn sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham

Thời gian từ 8:00 ngày 1/2 đến 23h59 ngày 7/2

Lưu ý:

- Phạm vi bán: Server Giáp Thìn

- Người chơi có thể mua các gói tối đa 1 lần trong thời gian sự kiện diễn ra

Gói

Mệnh giá

Quà 1

Số lượng

Quà 2

Số lượng

Quà 3

Số lượng

Quà 4

Số lượng

Ưu đãi Giáp Thìn1000Đùi gà2Đồng99999Đá tinh luyện500Tướng hồn500
Gói đùi gà Giáp Thìn20000Đùi gà3Đá đột phá300Đan EXP lớn200Đồng202400
Gói Kỹ Năng Giáp Thìn50000Thẻ kỹ năng2000Túi Nguyên liệu giám định30Rương trang bị xích hồng1Đùi gà2
Gói Đúc Đồ Giáp Thìn100000Túi nguyên liệu giám định100Đá đúc sử thi25Đá truyền thuyết20Đá đúc thiên phẩm15
Gói Binh Thư Giáp Thìn200000Rơm tươi30Mực tốt30Đồng2000000Đùi gà3
Cường hóa siêu cấp Giáp Thìn500000Rương cường hóa siêu cấp5Mực tốt75Binh thư 5 sao2Hỏa kê3
Gói Trận Pháp Giáp Thìn500000Sách bố trận25Mực tốt75Hộp binh thư 5 sao2Hỏa kê3
Gói Binh Thư Siêu cấp đặc biệt500000Tam lược bậc 71Mực tốt30Đồng5000000Hỏa kê3

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ