Sự kiện[ƯU ĐÃI ĐĂC BIỆT 2024] Funstore SHOP Thời Trang Tết

[ƯU ĐÃI ĐĂC BIỆT 2024] Funstore SHOP Thời Trang Tết

01/02

Funstore SHOP Thời Trang Tết

Mô tả: Các Gói Shop Thời Trang Tết sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham

Thời gian từ 00:00 ngày 1/2 đến 23h59 ngày 14/2

Lưu ý: - Người chơi có thể mua các gói tối đa 1 lần trong thời gian sự kiện diễn ra

Gói

Mệnh giá

Quà 1

Số lượng

Quà 2

Số lượng

Quà 3

Số lượng

Quà 4

Số lượng

Tết - Vương Nguyên Cơ500000Vương Nguyên Cơ-Giáp Long1Mực tốt30Hộp binh thư 5 sao1Đùi gà3
Tết - Hạ Hầu Đôn1000000Hạ Hầu Đôn-Giáp Long1Đá rèn tốt25Hộp binh thư 5 sao2Đùi gà6
Tết - Trương Phi1000000Trương Phi-Giáp Long1Đá rèn tốt25Hộp binh thư 5 sao2Đùi gà6
Tết - Mã Siêu2000000Mã Siêu-Giáp Long1Đá rèn tốt50Hộp binh thư 5 sao3Đùi gà8
Tết - Quan Vũ2000000Quan Vũ-Giáp Long1Sách bố trận25Gói ưu đãi phù thạch1Đùi gà8

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ