Sự kiệnSỰ KIỆN ĐUA TOP CHÀO MỪNG TAM QUỐC X RA MẮT

SỰ KIỆN ĐUA TOP CHÀO MỪNG TAM QUỐC X RA MẮT

02/11

SỰ KIỆN ĐUA TOP CHÀO MỪNG TAM QUỐC X RA MẮT

Admin xin thông báo tới các Chúa Công sự kiện Đua Top với quà siêu to khổng lồ 10 điểm không có nhưng! Check ngay thể lệ nào!

🔥 ĐUA NGAY: https://tamquocx.playfun.vn/duatop

THỂ LỆ

1. Đua Top Lực chiến All server.
Mô tả: Người chơi nằm trong TOP 10 lực chiến liên server trong thời gian sự kiện sẽ nhận được gói quà vị tương ứng.
Thời gian: Từ 10h ngày 2/11 đến 23h59'59s ngày 15/11.
Phạm vi: All sever trong thời gian sự kiện.
2. Đua Top Nạp All server.
Mô tả: Người chơi nằm trong TOP 10 nạp KC All Server trong thời gian sự kiện sẽ nhận được gói quà trị giá tương ứng.
Thời gian: Từ 10h ngày 2/11 đến 23h59'59s ngày 15/11.
Phạm vi: All server trong thời gian sự kiện.
Lưu ý: Chỉ tính các gói nạp kim cương tính tích nạp trong game, không tính các gói nạp FunStore nhận Vật Phẩm Ingame.
3. Đua Top Triệu hồi tướng All server
Mô tả: Người chơi nằm trong TOP 10 số lượt triệu hồi liên server trong thời gian sự kiện sẽ nhận được gói quà vị tương ứng.
Thời gian: Từ 10h ngày 2/11 đến 23h59'59s ngày 15/11.
Phạm vi: All server trong thời gian sự kiện.
***Điều kiện thêm***
SỰ KIỆN ĐUA TOP
Top1: Nạp tối thiểu 200000KC.
Top2: Nạp tối thiểu 150000KC.
Top3: Nạp tối thiểu 100000KC.
Top4-5: Nạp tối thiểu 50000KC.
Top6-10: Nạp tối thiểu 25000KC.
SỰ KIỆN TOP TRIỆU HỒI
Top1: Lượt triệu hồi tối thiểu 800.
Top2: Lượt triệu hồi tối thiểu 600.
Top3: Lượt triệu hồi tối thiểu 500.
Top4-5: Lượt triệu hồi tối thiểu 300.
Top6-10: Lượt triệu hồi tối thiểu 200.
***Chú ý***
Kết thúc thời gian sự kiện, BQT sẽ tổng hợp kết quả và công bố vào ngày 16/11 (Tiến hành gửi thưởng trong 72h sau khi kết thúc sự kiện).

CHI TIẾT QUÀ

Đua Top Lực Chiến: Người chơi nằm trong TOP 10 lực chiến liên server trong thời gian sự kiện sẽ nhận được gói quà vị tương ứng.
Thời gian: Từ 10h ngày 2/11 đến 23h59'59s ngày 15/11.
- Top 1: KC *20,000; Nguyên liệu siêu trang bị * 400 ;Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 4 ;Lân Quang Kích (đỏ) *1; Lân Quang Khôi (đỏ) *1.
- Top 2: KC *15,000; Nguyên liệu siêu trang bị * 250; Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 3; Lân Quang Kích (đỏ) *1.
- Top 3: KC *10,000; Nguyên liệu siêu trang bị * 250; Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 2; Rương trang bị Xích hồng *3.
- Top 4-5: KC *7,500; Nguyên liệu siêu trang bị * 150; Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1; Rương trang bị Xích hồng *2.
- Top 6-10: KC *5,000; Nguyên liệu siêu trang bị * 75; Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1; Rương trang bị Xích hồng *1.
-----------------------
Đua Top Nạp All Server: Người chơi nằm trong TOP 10 nạp tiền liên server trong thời gian sự kiện sẽ nhận được gói quà vị tương ứng.
Thời gian: Từ 10h ngày 2/11 đến 23h59'59s ngày 15/11.
Chi tiết quà:
- Top 1: Iphone 15 *1; KC *25,000; Siêu Thần tướng Lữ Bố *3; Rương chiến Mã *4; Lân Quang Giáp (đỏ) *1; Lân Quang Trụy (đỏ) *1; Danh hiệu "Quần Hùng Chi Vương".
- Top 2: KC *20,000; Siêu Thần tướng Lữ Bố *2; Lân Quang Giáp (đỏ) *1; Rương chiến Mã *3; Danh hiệu "Siêu Thần Chiến Tướng".
- Top 3: KC *15,000; Siêu Thần tướng Lữ Bố *1; Rương trang bị Xích hồng *2; Rương chiến Mã *2; Danh hiệu "Mãnh Tướng Vô Song".
- Top 4-5: KC *10,000; Danh tướng lục tam quốc *3; Rương trang bị Xích hồng *1; Rương chiến Mã *1.
- Top 6-10: KC *8,000; Danh tướng lục tam quốc*2; Rương trang bị Xích hồng *1; Rương chiến Mã *1.
-----------------------
Đua Top Triệu Hồi Tướng: Người chơi nằm trong TOP 10 số lượt triệu hồi liên server trong thời gian sự kiện sẽ nhận được gói quà vị tương ứng.
Thời gian: Từ 10h ngày 2/11 đến 23h59'59s ngày 8/11.
Chi tiết quà:
- Top 1: KC * 20.000; Rương chiến Mã *3; Mực tốt * 150; Tuần Mã Đan * 5000; Hồn Công Vật Lv12 *1.
- Top 2: KC * 15.000; Rương chiến Mã *2; Mực tốt * 100; Tuần Mã Đan * 4000; Hồn Công Vật Lv11 *1.
- Top 3: KC * 12.000; Rương chiến Mã *1; Mực tốt * 75; Tuần Mã Đan * 3000; Hồn Công Vật Lv10 *1.
- Top 4-5: KC * 8.000; Rương chiến Mã *1; Mực tốt * 50; Tuần Mã Đan * 2000; Hồn Công Vật Lv9 *1.
- Top 6-10: KC * 5.000; Rương chiến Mã *1; Mực tốt * 30; Tuần Mã Đan * 1000; Hồn Công Vật Lv8 *1.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ