Sự kiện[HOT SALE] FUNSTORE TRANG PHỤC MÙA HÈ

[HOT SALE] FUNSTORE TRANG PHỤC MÙA HÈ

23/05
FUNSTORE TRANG PHỤC MÙA HÈ
Mô tả: Các Gói Thời Trang sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 24.05 đến 23h59 ngày 30.06
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần duy nhất trong thời gian sự kiện diễn ra.
MỆNH GIÁTRANG PHỤC      
100.000 VNĐ
Tân Hiến Anh - Tiệc bãi biển
Đùi Gà
3
Đá tinh luyện
3000
Rơm tươi
50
100.000 VNĐ
Hoa Man - Tiệc Bể Bơi
Đùi Gà
3
Đá tinh luyện
3000
Rơm tươi
50
100.000 VNĐ
Tào Tháo - Tiệc Bãi Biển
Đùi Gà
3
Đá tinh luyện
3000
Rơm tươi
50
200.000 VNĐ
Cam Ninh - Giao Long Xuất Thủy
Đùi Gà
5
Đèn dầu
50
Mực tốt
100
200.000 VNĐ
Chúc Dung Phu Nhân - Sa Than Mị Ảnh
Đùi Gà
5
Đèn dầu
50
Mực tốt
100
Gói Fun Store Quyết Chiến Võ Đấu
Mô tả: Các Gói Quyết Chiến Võ Đấu sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 24.05 đến 23h59 ngày 26.05
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói sẽ được reset vào 00:00 ngày hôm sau.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG

Tân Binh Võ Đấu
1000
Đùi Gà
2
Đan EXP lớn
200
Đồng
99999
Đá tinh luyện
200

Bạc Đoàn Võ Đấu
20000
Đùi Gà
4
Kim Cương
300
Đồng
200000
Thẻ kỹ năng
500

Vàng Đoàn Võ Đấu
50000
Đùi Gà
4
Đá Hiền Giả
500
Rương trang bị Xích Hồng
1
Đá đúc thiên phẩm
8

Bạch Kim Võ Đấu
100000
Đùi Gà
5
Lệnh điểm tướng
2
Đá tinh luyện
2000
Rơm tươi
50

Kim Cương Võ Đấu
100000
Đùi Gà 
5
Kim Cương
3000
Bấc Đèn
30
Rơm tươi
50

Cao Thủ Võ Đấu
200000
Đùi Gà
6
Đá ngũ sắc
15
Đèn dầu
50
Mực tốt
100

Đối Đầu Thách Đấu
200000
Đùi Gà
6
Rương cường hóa siêu cấp
3
Đèn dầu
50
Bụi sao cao cấp
50

Chiến Thần Võ Đấu
500000
Sách bố trận
25
Quà ưu đãi Phù Thạch
1
Đèn dầu
100
Đá rèn tốt
30

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ