Sự kiệnGói Fun Store Server đặc biệt Thức Tỉnh

Gói Fun Store Server đặc biệt Thức Tỉnh

23/05
Gói Fun Store Server đặc biệt Thức Tỉnh
Mô tả: Các Gói Funstore Server đặc biệt Đế Vương sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 0h 24/05 đến 3h59'59s ngày 26/05
Lưu ý:
- Phạm vi bán: Server Thức Tỉnh
- Người chơi có thể mua các gói tối đa 1 lần/ngày trong thời gian diễn ra sự kiện, gói được làm mới vào lúc 0:00 mỗi ngày.
Gói
Mệnh giá
Quà 1
Số lượng
Quà 2
Số lượng
Quà 3
Số lượng
Quà 4
Số lượng
Ưu đãi Đế Vương1000Đùi gà2Đồng 99999Đá tinh luyện500Tướng hồn500
Gói đùi gà Đế Vương20000Đùi gà3Đá đột phá300Đan EXP lớn200Đồng 202400
Gói Kỹ Năng Đế Vương50000Thẻ kỹ năng2000Túi Nguyên liệu giám định30Rương trang bị xích hồng1Đùi gà2
Gói Đúc Đồ Đế Vương100000Túi nguyên liệu giám định100Đá đúc sử thi25Đá truyền thuyết20Đá đúc thiên phẩm15
Gói Binh Thư Đế Vương200000Rơm tươi30Mực tốt30Đồng2000000Đùi gà3
Cường hóa siêu cấp Đế Vương500000Rương cường hóa siêu cấp5Mực tốt75Binh thư 5 sao2Hỏa kê3
Gói Trận Pháp Đế Vương500000Sách bố trận25Mực tốt75Hộp binh thư 5 sao2Hỏa kê3
Gói Binh Thư Siêu cấp đặc biệt500000Tam lược bậc 71Mực tốt30Đồng5000000Hỏa kê3
          

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ