Sự kiệnGói Fun Store Mùa Hè Rực Rỡ Tháng 5

Gói Fun Store Mùa Hè Rực Rỡ Tháng 5

09/05
Gói Fun Store Mùa Hè Rực Rỡ
Mô tả: Các Gói Mùa Hè Rực Rỡ sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 10.05 đến 23h59 ngày 12.05
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói sẽ được reset vào 00:00 ngày hôm sau.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Ưu đãi Mùa Hè
1000
Đùi Gà
2
Đan EXP lớn
200
Đồng
99999
Đá tinh luyện
200
Tiếp Viện Quân Lương
20000
Đùi Gà
4
Kim Cương
300
Đồng
200000
Thẻ kỹ năng
500
Phúc Lợi Hòa Bình
50000
Đùi Gà
5
Đá Hiền Giả
500
Rương trang bị Xích Hồng
1
Nguyên liệu siêu trang bị
6
Viện Trợ Nhân Tài
100000
Lệnh điểm tướng
2
Kim Cương
2500
Đồng
1000000
Hộp binh thư 5 sao
1
Phòng Vệ Vững Chắc
500000
Đùi Gà
6
Đá ngũ sắc
30
Mưc tốt
100
Rương mã hồn Lv.11
1
Tiếp Thêm Sức Mạnh
500000
Đùi Gà
6
Rương cường hóa siêu cấp
5
Mực tốt
100
Rương mã hồn Lv.11
1
Đón Hè Rực Rỡ
1000000
Đá ngũ sắc
50
Sách bố trận
40
Quà ưu đãi PT
1
Bụi sao cao cấp
100
Ưu đãi Tháng 5
Mô tả: Các Gói Ưu đãi Tháng 5 sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 15.05 đến 23h59 ngày 15.05
Chi tiết gói Battle Pass tháng 5: Sau khi mua gói này, mỗi ngày người chơi sẽ nhận thêm "Đèn dầu x10, Đá rèn tốt x2, Kim cương x200, Mực tốt x5" trong vòng 15 ngày kể từ khi mua gói. 
Thời gian mở bán: Gói chỉ bán duy nhất vào ngày 1 và 15 hàng tháng, người chơi chỉ có thể mua 1 lần trong thời gian sự kiện diễn ra
 
MỆNH GIÁ
ĐIỀU KIỆN
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Battle Pass Tháng 5
200000
 
Đùi Gà
10
Mực tốt
50
Đá rèn tốt
5
Sách bố trận
5

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ