Sự kiệnGói Fun Store Cổ Vũ Quốc Chiến Mùa 6

Gói Fun Store Cổ Vũ Quốc Chiến Mùa 6

07/06
Gói Fun Store Cổ Vũ Quốc Chiến Mùa 6
Mô tả: Các Gói Cổ Vũ Quốc Chiến sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 08.06 đến 23h59 ngày 09.06
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói sẽ được reset vào 00:00 ngày hôm sau.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Ưu đãi Quốc Chiến
1000
Đùi Gà
2
Đan EXP lớn
200
Đồng
99999
Thẻ kỹ năng
300
Tiếp viện Quân Lương
20000
Đùi Gà
4
Kim Cương
300
Đồng
200000
Đá Hiền Giả
500
Phúc Lợi Hòa Bình
50000
Đùi Gà
5
Nguyên liệu siêu trang bị
10
Rương trang bị Xích Hồng
1
Đá đúc thiên phẩm
5
Viện Trợ Nhân Tài
100000
Đùi Gà
6
Lệnh điểm tướng
2
Đá tinh luyện
2000
Rơm tươi
50
Thật Nhiều Kim Cương
100000
Đùi Gà 
6
Kim Cương
3000
Đá rèn tốt
10
Rơm tươi
50
Phòng Vệ Vững Chắc
200000
Sách bố trận
20
Rương mã hồn Lv11
1
Đèn dầu
50
Mực tốt
100
Tiếp Thêm Sức Mạnh
200000
Đá ngũ sắc
20
Rương cường hóa siêu cấp
3
Đèn dầu
50
Mực tốt
100
Cổ Vũ Quốc Chiến I
500000
Sách bố trận
50
Quà ưu đãi Phù Thạch
1
Đèn dầu
100
Bấc đèn
50
Cổ Vũ Quốc Chiến II
500000
Đá ngũ sắc
50
Quà ưu đãi Phù Thạch
1
Đèn dầu
100
Bấc đèn
50
Chợ Đèn Tháng 6
Mô tả: Các Gói Chợ Đèn sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 08.06 đến 23h59 ngày 09.06
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện.
 
ĐIỀU KIỆN
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Gói 1
 
100000
Đèn Dầu
100
Rơm tươi
50
Đồng
500000
Đá Hiền Giả
1500
Gói 2
Phải mua Gói 1
200000
Đèn Dầu
200
Rương cường hóa siêu cấp
2
Đá tinh luyện
3000
Mực tốt
100
Gói 3
Phải mua Gói 2
500000
Đèn Dầu
350
Sách bố trận
30
Rương mã hồn Lv.11
1
Bấc đèn
50

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ