Sự kiệnFUNSTORE MÙA HÈ RỰC RỠ

FUNSTORE MÙA HÈ RỰC RỠ

04/05
Gói Fun Store Mùa Hè Rực Rỡ
Mô tả: Các Gói Mùa Hè Rực Rỡ sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 04.05 đến 23h59 ngày 05.05
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói sẽ được reset vào 00:00 ngày hôm sau.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Ưu đãi Mùa Hè
1000
Đùi Gà
2
Đan EXP lớn
200
Đồng
99999
Đá tinh luyện
200
Tiếp Viện Quân Lương
20000
Đùi Gà
4
Kim Cương
300
Đồng
200000
Thẻ kỹ năng
500
Phúc Lợi Hòa Bình
50000
Đùi Gà
5
Đá Hiền Giả
500
Rương trang bị Xích Hồng
1
Nguyên liệu siêu trang bị
6
Viện Trợ Nhân Tài
100000
Lệnh điểm tướng
2
Kim Cương
2500
Đồng
1000000
Hộp binh thư 5 sao
1
Phòng Vệ Vững Chắc
500000
Đùi Gà
6
Đá ngũ sắc
30
Mưc tốt
100
Rương mã hồn Lv.11
1
Tiếp Thêm Sức Mạnh
500000
Đùi Gà
6
Rương cường hóa siêu cấp
5
Mực tốt
100
Rương mã hồn Lv.11
1
Đón Hè Rực Rỡ
1000000
Đá ngũ sắc
50
Sách bố trận
40
Quà ưu đãi PT
1
Bụi sao cao cấp
100
Chợ Đèn Tháng 5
Mô tả: Các Gói Chợ Đèn sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 04.05 đến 23h59 ngày 05.05
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần duy nhất trong thời gian sự kiện diễn ra, các Gói được mở bán theo hình thức chuỗi. Người chơi cần phải mua Gói đầu tiên, mới có thể mua các gói tiếp theo.
 
MỆNH GIÁ
ĐIỀU KIỆN
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Gói 1
100000
 
Đèn Dầu
100
Rơm tươi
50
Đồng
500000
Đá Hiền Giả
1500
Gói 2
200000
Người chơi cần phải mua Gói 1
Đèn Dầu
200
Rương cường hóa siêu cấp
2
Đồng
1000000
Mực tốt
100
Gói 3
500000
Người chơi cần phải mua Gói 2
Đèn Dầu
350
Sách bố trận
30
Rương mã hồn Lv.11
1
Đá rèn tốt
20

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ