Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Tuần 4 Tháng 2

Chuỗi Sự Kiện Tuần 4 Tháng 2

21/02

Chuỗi Sự Kiện Tuần 4 Tháng 2

Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,

BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện Tuần 4 Tháng 2 như sau:

Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu

Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong

Nội dung Event

THIÊN HẠ VÕ ĐẤU - MỞ ĐĂNG KÝ 7H 22.02

PHE CHIẾN MÙA 2 - MỞ VÀO CHỦ NHẬT NGÀY 25.02 ( Nhiệm vụ cụ thể sẽ thông báo sau )

Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item Cửu Cung5
2Kim cương150Đồng50,000Đá rèn thường30Item Cửu Cung5
3Rơm khô30Đồng100,000Quân lương50Item Cửu Cung7
4Kim cương200Đồng150,000Mục thường30Item Cửu Cung7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item Cửu Cung8
6Kim cương200Đồng200,000Đá đột phá200Item Cửu Cung8
7Đá rèn tốt5Nguyên liệu trang bị cao cấp12Quân lương50Item Cửu Cung10

 

Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Túi nguyên liệu giám định20Đá đúc sử thi8Đùi Gà3Item Cửu Cung10
2300Tướng hồn500Lệnh điểm tướng1Đùi Gà3Item Cửu Cung10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá đột phá300Đùi Gà3Item Cửu Cung20
4300Đá rèn tốt3Rương trang bị xích hồng1Đùi Gà3Item Cửu Cung20
5300Quỷ Cốc Tử bậc 41Mực tốt7Đùi Gà3Item Cửu Cung25
6300Lệnh điểm tướng1Đồng1,000,000Đùi Gà4Item Cửu Cung25
7300Danh tướng lục tam quốc1Mực tốt10Đùi Gà6Item Cửu Cung40

 

Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Đá tinh luyện100Lệnh chiêu mộ5Item VQMM1
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Lệnh chiêu mộ5Tướng Hồn150
5,000Đồng100,000Rương trang bị cam3Đùi gà1Item VQMM1
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Rương trang bị cam5Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Mực tốt25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Đùi gà3
50,000Đồng500,000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Đá đột phá800Nguyên liệu siêu trang bị50Thẻ kỹ năng1,500
100,000Đồng2,000,000Đá rèn tốt75Hộp binh thư 5 sao2Mực tốt125

 

Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Danh sách tướng2
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị15
15Kim Cương2000
10Hộp binh thư 5 sao1
9Đá rèn tốt25
1Sách bố trận10

 

Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2  
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300  
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500  
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị Dao Quang1Đá rèn thường50Tuần Mã Đan750
250Rương trang bị Xích Hồng1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Đá rèn tốt20Mực tốt50Hộp binh thư 5 sao1  
350Hộp binh thư 5 sao1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị50Đá tinh luyện1,500
450Danh Tướng Lục Tam Quốc2Túi nguyên liệu giám định150Đá tinh luyện2,500  

 

Shop giảm giá
24-25/2

Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
       
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%

 

Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Túi nguyên liệu giám định10Đồng200,000Đá truyền thuyết2
300Đùi Gà3Tướng hồn500Rương trang bị cam5Đồng500,000
500Đùi Gà4Túi nguyên liệu giám định30Thẻ kỹ năng1,000Đồng1,000,000
1,000Rương Trang bị Nhẫn1Đá hiền giả500Đùi Gà5Đồng2,000,000
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Nguyên liệu siêu trang bị20Đùi Gà6
6,000Sách Bố Trận15Đá rèn tốt15Bụi sao cao cấp30Lệnh điểm tướng2
10,000Đá ngũ sắc30Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Sách Bố Trận15

 

Tích Nạp Tổng Lễ (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Lệnh điểm tướng1Đá tinh luyện200Item Cửu Cung20
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Lệnh điểm tướng2Item Cửu Cung25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item Cửu Cung30
10,000Đùi gà8Đá truyền thuyết25Đá đúc thiên phẩm20Item Cửu Cung40
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Thẻ kỹ năng3,000Đá đúc thiên phẩm25Đá tinh luyện1,500
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Sách bố trận10
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Đá tinh luyện2,000Mực tốt50Đá rèn tốt10
30,000Đá rèn tốt45Rương Mã Hồn Lv111Mực tốt200Đá tinh luyện2,500
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Mực tốt250Tàng thư thiếp cao cấp1
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch2Mực tốt275Tàng thư thiếp cao cấp1
75,000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2

 

Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Đồng1,000,000Item VQMM1
1,000Đùi gà3Rương Chiến Mã1Đồng2,000,000Item VQMM1
2,500Đùi gà4Danh sách Tướng1Rương trang bị xích hồng1Item VQMM1
5,000Đùi gà5Rơm tươi50Hộp binh thư 5 sao1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Thẻ kỹ năng2,000Túi nguyên liệu giám định150Đồng5,000,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Mực tốt100Đá truyền thuyết20Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Sách bố trận10Đồng10,000,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt100Đá tinh luyện2,500Hỏa kê5
30,000Sách bố trận25Mực tốt125Tàng thư thiếp cao cấp1Lệnh điểm tướng4
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đá tinh luyện5,000Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt50Đá đúc thiên phẩm40Mực tốt150Hỏa kê5
60,000Sách bố trận30Tàng thư thiếp cao cấp2Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2

 

Cửu Cung (Từ 4h ngày 22/2 - 3h59' 29/2) - Nhận Key từ sự kiện quét Ải để lật bài Cửu Cung
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài

Tầng

Quà Key

Số lượng

 

Tầng

Quà Key

Số lượng

 

Tầng

Quà Key

Số lượng

 

Tầng

Quà Key

Số lượng

   
1Đá tinh luyện150 21Đá tinh luyện1000 41Đá tinh luyện1500 61Rương trang bị nhẫn2
2Đá đột phá100 22Đá đột phá800 42Đá đột phá1400 62Đá đột phá2000
3Rơm tươi5 23Rơm tươi25 43Bụi sao cao cấp35 63Bụi sao cao cấp50
4Mực tốt5 24Mực Tốt25 44Mực tốt50 64Nguyên liệu siêu trang bị27
5Nguyên liệu siêu trang bị2 25Đá rèn tốt10 45Đá đột phá1600 65Đá đột phá2200
6Tướng hồn300 26Rương trang bị Nhẫn1 46Tướng hồn2000 66Rương cường hóa siêu cấp3
7Rương chiến mã1 27Tuần Mã Đan800 47Tàng thư Thiếp 5 sao1 67Tàng thư Thiếp 5 sao3
8Tuần Mã Đan200 28Nguyên liệu siêu trang bị12 48Đá rèn tốt25 68Đá rèn tốt30
9Nguyên liệu siêu trang bị3 29Tướng hồn1500 49Nguyên liệu siêu trang bị25 69Nguyên liệu siêu trang bị35
10Ngô Quốc Danh Tướng Lục1 30Thục Quốc danh tướng lục1 50Sách bố trận10 70Bụi sao cao cấp60
11Đá tinh luyện300 31Đá tinh luyện1200 51Đá tinh luyện2000 71Rương cường hóa siêu cấp3
12Đá đột phá250 32Đá đột phá1000 52Đá đột phá1800 72Tàng thư Thiếp 5 sao3
13Rơm tươi10 33Bụi sao cao cấp30 53Bụi sao cao cấp40 73Đá rèn tốt35
14Mực Tốt10 34Mực Tốt40 54Mực Tốt55 74Nguyên liệu siêu trang bị40
15Nguyên liệu siêu trang bị5 35Đá đột phá1200 55Đá đột phá2000 75Sách bố trận50
16Tướng hồn750 36Tướng hồn2000 56Rương cường hóa siêu cấp2    
17Tàng Thư Thiếp 5 sao1 37Tàng thư Thiếp 5 sao1 57Tàng thư Thiếp 5 sao2    
18Đá đột phá500 38Đá rèn tốt20 58Đá rèn tốt27    
19Nguyên liệu siêu trang bị7 39Nguyên liệu siêu trang bị20 59Nguyên liệu siêu trang bị27    
20Ngụy Quốc Danh tướng lục1 40Danh tướng lục Tam Quốc1 60Sách bố trận20    

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ