Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Tuần 3 Tháng 6

Chuỗi Sự Kiện Tuần 3 Tháng 6

13/06

Chuỗi Sự Kiện Tuần 3 Tháng 6

Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,

BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện như sau:

Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu

Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong

Nội dung Event

- Chìa Tầm Long có thể tìm kiếm trong phần thưởng vượt ải Chinh Chiến

- Tranh tài dự đoán kết quả Euro nhận quà giá trị tại sự kiện ngày lễ 

Thể lệ: Chọn cờ đội mà bạn dự đoán sẽ giành chiến thắng trận trong ngày để đổi quà thưởng

Online nhận quà (19h00' ngày 16.06 - 21h30' ngày 16.06)
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item TL5Kim cương50Vàng50000Quân Lương50
19h30 - 20hItem TL5Kim cương50Vàng75000Quân Lương50
20h - 20h30Item TL5Kim cương50Vàng100000Quân Lương50
20h30 - 21hItem TL5Kim cương50Vàng125000Quân Lương50
21h - 21h30Item TL5Kim cương50Vàng150000Quân Lương50
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ EURO 2024
Lịch thi đấu vòng bảng sẽ được cập nhật liên tục, mỗi ngày chỉ được dự đoán 1 trận
Thời gian mở: 4h00 ~ 19h00
Thể lệ: chọn cờ đội mà bạn dự đoán sẽ giành chiến thắng, mỗi ngày chỉ được tối đa 40 lượt (từ đăng nhập ngày, mốc tích nạp)
STTVật phẩm nhậnSố lượngVật phẩm đổiSố lượngLượt đổi
1Quả Bóng1Quân Lương5010
2Cờ Đội 11Quả Bóng140
3Cờ Đội 21Quả Bóng140
Đăng nhập Euro (từ 4h00 ngày 13/06 - 3h59 13/07)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SL
1Quân lương50Kim Cương200Đồng100,000
Mỗi ngàyQuân lương50Quả Bóng10Đồng50,000
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item TL5
2Kim cương150Đồng50,000Đá tinh luyện300Item TL5
3Quân lương50Đồng100,000Đèn dầu10Item TL7
4Kim cương200Đồng150,000Đèn dầu15Item TL7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item TL8
6Kim cương200Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Item TL8
7Danh tướng lục tam quốc1Nguyên liệu trang bị cao cấp12Bấc đèn20Item TL10
PHẦN THƯỞNG DỰ ĐOÁN EURO 2024
Sử dụng cờ đội giành chiến thắng ở shop dự đoán để đổi các phần thưởng giá trị bên dưới:
Cập nhật vào lúc 10h00 mỗi ngày nên các Chúa Công cân nhắc việc đổi phần thưởng trước khi cập nhật qua trận đấu khác
STTVật phẩm nhậnSố lượngVật phẩm đổiSố lượngLượt đổi
1Đồng20,000Cờ Thua110
2Quân lương100Cờ Thắng110
3Đá tinh luyện1000Cờ Thắng510
4Thẻ kỹ năng500Cờ Thắng510
5Nguyên liệu siêu trang bị25Cờ Thắng103
6Mực tốt50Cờ Thắng103
7Rơm tươi50Cờ Thắng103
8Bụi sao cao cấp50Cờ Thắng153
9Đá rèn tốt15Cờ Thắng202
10Sách bố trận20Cờ Thắng301
11Đá ngũ sắc20Cờ Thắng301
12Bấc đèn50Cờ Thắng401
      
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Đá tinh luyện500Đèn dầu10Đùi Gà3Item TL5
2300Tướng hồn500Bấc đèn10Đùi Gà3Item TL10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá rèn tốt5Đùi Gà3Item TL15
4300Đá rèn tốt3Rơm tươi10Đùi Gà3Item TL20
5300Đá đột phá500Mực tốt10Đùi Gà3Item TL25
6300Quỷ cốc Tử bậc 51Đồng1,000,000Đùi Gà4Item TL30
7300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Đèn dầu20Đùi Gà4Item TL40
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Item VQMM1Item TL10Quân lương20
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Item TL15Quân lương30
5,000Đồng100,000Nguyên liệu siêu trang bị10Item VQMM1Quân lương50
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Đùi Gà1Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Tam Lược bậc 42Lệnh điểm tướng1Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Đá tinh luyện1,000Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Rơm tươi50Đùi gà3
50,000Đồng500,000Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Rương cường hóa siêu cấp2Đá rèn tốt50Lệnh điểm tướng2
100,000Đồng2,000,000Sách bố trận50Hộp binh thư 5 sao2Rơm tươi125
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2Item TL10
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Lệnh điểm tướng1Item TL15
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500Item TL20
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị xích hồng1Rơm tươi50Tuần Mã Đan750
250Rương chiến mã1Lệnh điểm tướng1Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Đá hiền giả1,000Hộp binh thư 5 sao1Item TL40
350Hộp binh thư 5 sao1Rơm tươi75Nguyên liệu siêu trang bị50Lệnh điểm tướng2
500Đá rèn tốt40Siêu thần tướng1Mực tốt100Bụi sao cao cấp75
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Đồng200,000Thẻ kỹ năng300Kim cương500
300Đùi Gà3Tướng hồn500Mực tốt10Tuần Mã Đan500
500Đùi Gà4Đá đột phá1,000Đèn dầu50Anh Hồn500
1,000Đùi gà5Đồng2,000,000Đèn dầu50Anh Hồn800
2,500Đùi Gà6Đèn dầu100Đá ngũ sắc15Danh tướng lục Tam Quốc 1
6,000Đùi Gà10Đèn dầu100Rương cường hóa siêu cấp3Bấc đèn100
10,000Đá ngũ sắc50Đèn dầu200Quà ưu đãi Phù Thạch1Mực tốt100
15,000Đá ngũ sắc100Đèn dầu300Quà ưu đãi Phù Thạch1Mực tốt200
Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đấ hiền giả300Rương trang bị cam5Đồng200,000Item TL5
300Đá đúc thiên phẩm3Quả bóng20Đá tinh luyện500Item TL8
500Nguyên liệu siêu trang bị10Rương trang bị xích hồng1Lệnh điểm tướng1Item TL10
1,000Đá tinh luyện2,000Mực tốt50Lệnh điểm tướng2Item TL15
2,500Đá rèn tốt15Mực tốt100Sách bố trận20Item TL20
6,000Sách bố trận30Bụi sao cao cấp50Rơm tươi 200Item TL30
10,000Sách bố trận50Tàng thư thiếp cao cấp1Đá rèn tốt40Item TL40
15,000Sách bố trận100Rương mã Hồn Lv111Bụi sao cao cấp100Quà ưu đãi PT1
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Rương trang bị cam5Item VQMM1
1,000Đùi gà3Mực tốt30Nguyên liệu siêu trang bị12Item VQMM1
2,500Đùi gà4Rương trang bị nhẫn1Đèn dầu30Item VQMM1
5,000Đùi gà5Mực tốt50Rương trang bị Xích Hồng1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Tuần Mã Đan2,000Bấc đèn50Đá tinh luyện3,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Bụi sao cao cấp50Đèn dầu50Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt100Đá hiền giả5,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt150Sách bố trận15Hỏa kê5
30,000Sách bố trận25Rương Mã Hồn Lv111Tàng thư thiếp cao cấp1Bấc đèn200
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đèn dầu150Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt50Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu200Hỏa kê5
60,000Sách bố trận30Mực tốt250Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Đèn dầu300Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Đá ngũ sắc120Sách bố trận75Rương cường hóa siêu cấp10Quà Ưu đãi Phù Thạch3
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Lệnh điểm tướng1Đá tinh luyện200Item TL20
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Đá hiền giả1,000Lệnh điểm tướng2Item TL25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item TL30
10,000Đùi gà8Hộp binh thư 5 sao2Đá hiền giả2,500Item TL40
15,000Túi nguyên liệu thức tỉnh1Đá tinh luyện5,000Mực tốt75Item TL45
20,000Đá rèn tốt35Sách bố trận10Rơm tươi100Item TL50
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Tàng thư thiếp cao cấp1Bấc đèn150Item TL60
30,000Đá rèn tốt45Sách bố trận15Đèn dầu100Item TL75
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Đèn dầu150Item TL85
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu200Item TL100
75,000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Sách bố trận50Bấc đèn500Đá rèn tốt60Quà Ưu đãi Phù Thạch3
Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 13/06 - 3h59' 20/06)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Kim Cương2000
10Rương trang bị nhẫn1
1Đèn dầu50
1Sách bố trận 15
13/06 - 20/06         
Item sử dụng
Vật phẩm vòng quay
Số lượng
Tỉ trọng
Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng
Item TL
Nguyên liệu siêu trang bị2150400Kim Cương1000010Đùi Gà1
Đá rèn tốt130600Đá rèn tốt12050Hồn Khí5
Đèn dầu130800Anh Hồn2000100Bụi sao cao cấp50
Kim Cương2000011000Sách bố trận100200Đèn dầu25
Kim cương5001001500Đèn dầu400   
Sách bố trận115      
Tuần Mã Đan10200
 
Rơm tươi1150
Bấc đèn115
Mực tốt1150
Đùi gà130
Đá đột phá100150
Đồng50000150
Đá tinh luyện200100
Đá đột phá25200
Đá tinh luyện25200
Shop giảm giá 
15/06 - 16/06
Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương trang bị nhẫn130009002100270%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện 200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ