Sự kiệnChuỗi sự kiện Tuần 2 Tháng 2

Chuỗi sự kiện Tuần 2 Tháng 2

06/02

Chuỗi sự kiện Tuần 2 Tháng 2

Chúa Công thân mến, Admin Cho Lé xin được giới thiệu chuỗi sự kiện sẽ xuất hiện tại tuần 2 tháng 2 như sau:

 

X2 EXP quét ải Phụ bản từ 4h00 ngày 10.02 - 3h59' ngày 13.02

X2 Nạp KC các mốc mỗi ngày từ 4h00 ngày 10.02 - 3h59' ngày 13.02 (4h sáng mỗi ngày reset nạp X2 mốc KC)

Ví dụ:

- Ngày 10.02 nạp mốc 2500 KC nhận x2 được 5000 KC, thì sang 4h ngày 11.02 nạp mốc 2500 KC sẽ tiếp tục nhận được 5000 KC

- Nếu nạp 2 lần mốc 2500KC ngày 10.02 thì chỉ nhận được 1 lần X2 KC

- Nếu nạp mốc 2500 KC và mốc 5000 KC ngày 10.02 thì sẽ nhận được X2 KC cả 2 lần nạp

 

Chợ Xuân 2024 (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
Sớ Táo Quân: Nhận được từ quét ải, hoạt động Châu Quận, Thủ thành chiến, Đấu Trường
STTVật phẩm đổiSố lượngVật phẩm nhậnSố lượngLượt đổi
1Item đổi1Mực thường5999
2Item đổi1Rơm thường5999
3Item đổi1Nguyên liệu trang bị sơ cấp5999
4Item đổi1Thẻ kỹ năng10999
5Item đổi1Đồng30000999
6Item đổi1Đá tinh luyện20999
7Item đổi100Nguyên liệu siêu trang bị1010
8Item đổi100Đá rèn tốt510

 

Online nhận quà (19h00' ngày 14.2 - 21h30' ngày 14.2)
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item TL CC5Kim cương50Vàng50000Khoáng lệnh5
19h30 - 20hItem TL CC5Kim cương50Vàng75000Khoáng lệnh5
20h - 20h30Item TL CC5Kim cương50Vàng100000Khoáng lệnh5
20h30 - 21hItem TL CC5Kim cương50Vàng125000Khoáng lệnh5
21h - 21h30Item TL CC5Kim cương50Vàng150000Khoáng lệnh5

 

Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20.000Item VQMM1Item CC TL5
2Kim cương150Đồng50.000Đá rèn thường30Item CC TL5
3Rơm khô30Đồng100.000Quân lương50Item CC TL7
4Kim cương200Đồng150.000Mục thường30Item CC TL7
5Kim cương200Đồng200.000Tuần Mã Đan200Item CC TL8
6Kim cương200Đồng200.000Đá đột phá200Item CC TL8
7Danh tướng lục tam quốc1Nguyên liệu trang bị cao cấp12Quân lương50Item CC TL10

 

Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Túi nguyên liệu giám định20Đá đúc sử thi8Đùi Gà3Item TL CC10
2300Tướng hồn500Mực thường25Đùi Gà3Item TL CC10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá đột phá300Đùi Gà3Item TL CC20
4300Đá rèn tốt3Rơm khô30Đùi Gà3Item TL CC20
5300Đá đột phá500Rơm tươi7Đùi Gà3Item TL CC25
6300Tam Lược bậc 51Đồng1.000.000Đùi Gà4Item TL CC25
7300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Mực tốt10Đùi Gà4Item TL CC40

 

Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1.000Đồng20.000Đá tinh luyện100Lệnh chiêu mộ5Item VQMM1
3.000Đồng50.000Rương trang bị cam2Lệnh chiêu mộ5Tướng Hồn150
5.000Đồng100.000Rương trang bị cam3Đùi gà1Item VQMM1
10.000Đồng150.000Quỷ Cốc Tử bậc 41Rương trang bị cam5Danh sách tướng1
20.000Đồng200.000Mực tốt25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30.000Đồng300.000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Item VQMM1
40.000Đồng400.000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Đùi gà3
50.000Đồng500.000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75.000Đồng1.000.000Đá đột phá800Nguyên liệu siêu trang bị50Thẻ kỹ năng1.500
100.000Đồng2.000.000Đá rèn tốt75Hộp binh thư 5 sao2Mực tốt125

 

Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200.000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2  
100Đồng300.000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300  
150Đồng500.000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500  
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị Dao Quang1Đá rèn thường50Tuần Mã Đan750
250Rương trang bị Xích Hồng1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Mực tốt50Hộp binh thư 5 sao1  
350Hộp binh thư 5 sao1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị50Đá tinh luyện1.500
450Đá rèn tốt40Rương trang bị Nhẫn2Đá hiền giả1.500Bụi sao cao cấp75

 

Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Túi nguyên liệu giám định10Đồng200.000  
300Đùi Gà3Tướng hồn500Rương trang bị cam5Đá truyền thuyết2
500Đùi Gà4Túi nguyên liệu giám định30Thẻ kỹ năng1.000Đá truyền thuyết5
1.000Rương Trang bị Nhẫn1Đá hiền giả500Đùi Gà5Đồng2.000.000
2.500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Nguyên liệu siêu trang bị20Đùi Gà6
6.000Rương Trang bị Nhẫn3Đá rèn tốt15Bụi sao cao cấp30Lệnh điểm tướng2
10.000Đá ngũ sắc30Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Sách Bố Trận15
15.000Sách Bố Trận25Tàng thư thiếp cao cấp2Mực tốt75Quà ưu đãi phù thạch1

 

Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Đồng1.000.000Item VQMM1
1.000Đùi gà3Rương Chiến Mã1Đồng2.000.000Item VQMM1
2.500Đùi gà4Danh sách Tướng1Rương trang bị xích hồng1Item VQMM1
5.000Đùi gà5Rơm tươi50Hộp binh thư 5 sao1Đá đột phá2.000
10.000Đá rèn tốt25Thẻ kỹ năng2.000Túi nguyên liệu giám định150Đồng5.000.000
15.000Nguyên liệu siêu trang bị30Mực tốt100Đá truyền thuyết20Đùi gà10
20.000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Sách bố trận10Đồng10.000.000
25.000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt100Đá tinh luyện2.500Hỏa kê5
30.000Sách bố trận25Mực tốt125Tàng thư thiếp cao cấp1Lệnh điểm tướng4
40.000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đá tinh luyện5.000Đồng20.000.000
50.000Đá rèn tốt50Đá đúc thiên phẩm40Mực tốt150Hỏa kê5
60.000Sách bố trận30Tàng thư thiếp cao cấp2Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75.000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100.000Đá ngũ sắc120Sách bố trận60Rương cường hóa siêu cấp10Quà Ưu đãi Phù Thạch3

 

Tầm Long (7 ngày) (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)

Item sử dụng

Vật phẩm vòng quay

Số lượng

Tỉ trọng

Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng

Item TL CC

Kim cương200100200Kim cương202450Tuần Mã Đan300
Đá rèn tốt130400Bụi sao cao cấp100100Rương trang bị xích hồng1
Nguyên liệu siêu trang bị130600Đá hiền giả4000200Sách bố trận5
Kim Cương202401800Sách bố trận50 
Kim cương5001001000Đá rèn tốt225
Nguyên liệu trang bị trung cấp5150 
Tuần Mã Đan10200 
Đá tinh luyện20100
Rơm tươi1150
Nguyên liệu trang bị sơ cấp5150
Rơm khô5150
Mực thường5150
Tướng hồn20150
Đá đột phá10150
Tuần Mã Đan20200
Đá tinh luyện25200

 

Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Danh sách tướng2
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Kim Cương2000
18Hộp binh thư 5 sao1
1Rương trang bị Nhẫn2
1Sách bố trận15

 

Shop giảm giá
10/2 -12/2

Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương trang bị Nhẫn120008001200160%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%

 

Tích nạp ngày Xuân 2024 (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đá hiền giả200Rương trang bị cam5Đồng200.000Item TL CC4
300Nguyên liệu siêu trang bị3Rương trang bị cam10Đá tinh luyện250Item TL CC8
500Đá hiền giả300Rương trang bị xích hồng1Đá truyền thuyết5Item TL CC10
1.000Nguyên liệu siêu trang bị5Đá đúc thiên phẩm5Lệnh điểm tướng2Item TL CC15
2.500Đá rèn tốt5Đá tinh luyện1.500Nguyên liệu siêu trang bị10Item TL CC20
6.000Sách Bố Trận10Đá rèn tốt15Mực tốt30Item TL CC20
10.000Đá ngũ sắc15Tàng thư thiếp cao cấp2Bụi sao cao cấp40Item TL CC25
15.000Rương trang bị Nhẫn3Đá hiền giả1.000Bụi sao cao cấp50Quà ưu đãi phù thạch1

 

Tích nạp Tổng Xuân 2024 (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1.000Nguyên liệu siêu trang bị5Rương Trang bị Nhẫn1Đá tinh luyện200Item TL CC20
2.500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Lệnh điểm tướng2Item TL CC25
5.000Đá rèn tốt10Tướng hồn2.500Đá đột phá1.000Item TL CC30
10.000Đùi gà8Rương Trang bị Nhẫn1Đá đúc thiên phẩm20Item TL CC40
15.000Nguyên liệu siêu trang bị30Đá tinh luyện2.000Đá đúc thiên phẩm25Item TL CC45
20.000Đá rèn tốt35Rương Trang bị Nhẫn1Bụi sao cao cấp50Item TL CC50
25.000Nguyên liệu siêu trang bị40Đá tinh luyện2.250Bụi sao cao cấp50Item TL CC60
30.000Đá rèn tốt45Rương Trang bị Nhẫn2Bụi sao cao cấp200Item TL CC75
40.000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Bụi sao cao cấp250Item TL CC85
50.000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch2Bụi sao cao cấp275Item TL CC100
75.000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100.000Sách bố trận50Rương trang bị Nhẫn2Quà Ưu đãi Phù Thạch2Đá rèn tốt60

 

Cửu Cung - Sử dụng Item để lật bài

Tầng

Nguyên liệu

Số lượng

Tỷ trọng

1

Đá tinh luyện15010
Nguyên liệu trang bị sơ5110
Gỗ20000110
Đồng30000110
Đan EXP vừa10110
Lệnh chiêu mộ3110
Thẻ kỹ năng5110
Tướng hồn30110
Kim cương50110

2

Đá đột phá10010
Rơm khô5110
Đan EXP vừa15110
Lệnh chiêu mộ5110
Thẻ kỹ năng10110
Tướng hồn50110
Đá rèn thường10110
Gỗ30000110
Đồng40000110

3

Rơm tươi510
Đá tinh luyện50110
Lệnh chiêu mộ10110
Lệnh chiêu mộ5110
Thẻ kỹ năng25110
Tướng hồn75110
Đá rèn thường12110
Gỗ40000110
Đồng50000110

4

Mực tốt510
Rương trang bị cam1110
Thẻ kỹ năng30110
Đá tinh luyện75110
Đá tinh luyện50110
Đan EXP lớn5110
Tướng hồn75110
Đồng75000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp5110

5

Nguyên liệu siêu trang bị210
Rương trang bị cam1110
Thẻ kỹ năng35110
Đá tinh luyện75110
Đá tinh luyện50110
Đan EXP lớn5110
Tướng hồn75110
Đồng100000110
Đá rèn thường15110

6

Tướng hồn30010
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng35110
Nguyên liệu trang bị trung cấp5110
Đá tinh luyện60110
Đan EXP lớn5110
Gỗ40000110
Đồng125000110
Đá rèn thường20110

7

Rương chiến mã110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Thẻ kỹ năng35110
Đá tinh luyện90110
Tuần Mã Đan25110
Đan EXP lớn7110
Tướng hồn100110
Đồng125000110
Kim cương100110

8

Tuần Mã Đan20010
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng50110
Đá tinh luyện90110
Rơm khô10110
Đan EXP lớn7110
Tướng hồn100110
Đồng125000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp10110

9

Nguyên liệu siêu trang bị310
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng50110
Mực thường10110
Đá tinh luyện80110
Đan EXP lớn7110
Tướng hồn100110
Nguyên liệu trang bị trung cấp12110
Đồng150000110

10

Ngô Quốc Danh Tướng Lục110
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng50110
Đá tinh luyện90110
Mực thường15110
Đan EXP lớn7110
Tướng hồn125110
Đồng150000110
Đá rèn thường15110

11

Đá tinh luyện30010
Rương trang bị cam3110
Thẻ kỹ năng60110
Đá tinh luyện100110
Rơm khô15110
Đan EXP lớn9110
Tướng hồn125110
Đồng150000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp12110

12

Đá đột phá25010
Đá truyền thuyết2110
Thẻ kỹ năng60110
Đá tinh luyện110110
Nguyên liệu trang bị trung cấp13110
Đá rèn tốt2110
Tướng hồn125110
Tuần Mã Đan30110
Đan EXP lớn9110

13

Rơm tươi1010
Đá đúc thiên phẩm2110
Kim cương100110
Đá tinh luyện110110
Thẻ kỹ năng75110
Xương thú5110
Đá luyện kim15110
Đồng175000110
Đá đúc sử thi5110

14

Mực Tốt1010
Đá tinh luyện130110
Bột nghiền30110
Thẻ kỹ năng75110
Xương thú5110
Đá luyện kim15110
Rơm khô15110
Đồng200000110
Tướng hồn125110

15

Nguyên liệu siêu trang bị510
Rương trang bị cam3110
Túi nguyên liệu giám định10110
Thẻ kỹ năng80110
Đá rèn thường15110
Tuần Mã Đan30110
Đá đột phá30110
Đồng225000110
Đá đúc sử thi5110

16

Tướng hồn75010
Rương trang bị cam3110
Tuần Mã Đan50110
Lệnh chiêu mộ15110
Đá tinh luyện110110
Thẻ kỹ năng80110
Mực thường15110
Đồng250000110
Kim cương100110

17

Tàng Thư Thiếp 5 sao110
Rương trang bị cam4110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Rơm khô20110
Đan EXP lớn10110
Đá rèn tốt2110
Gỗ100000110
Mực thường20110
Đá tinh luyện110110

18

Đá đột phá50010
Đá tinh luyện150110
Đá rèn tốt2110
Rương trang bị cam4110
Rơm khô20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá truyền thuyết2110
Đồng275000110
Đan EXP lớn10110

19

Nguyên liệu siêu trang bị710
Túi nguyên liệu giám định10110
Lệnh chiêu mộ15110
Thẻ kỹ năng80110
Đá tinh luyện120110
Rơm khô20110
Đồng300000110
Rương trang bị cam4110
Đan EXP lớn10110

20

Ngụy Quốc Danh tướng lục110
Rương trang bị cam5110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đan EXP lớn12110
Tướng hồn200110
Đá rèn tốt2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện130110

21

Đá tinh luyện100010
Rương trang bị cam3110
Thẻ kỹ năng60110
Đá tinh luyện100110
Rơm khô15110
Đan EXP lớn9110
Tướng hồn125110
Đồng150000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp12110

22

Đá đột phá80010
Đá truyền thuyết2110
Thẻ kỹ năng60110
Đá tinh luyện110110
Nguyên liệu trang bị trung cấp13110
Đá rèn tốt2110
Tướng hồn125110
Tuần Mã Đan30110
Đan EXP lớn9110

23

Rơm tươi2510
Đá đúc thiên phẩm2110
Kim Cương100110
Đá tinh luyện110110
Thẻ kỹ năng75110
Xương thú5110
Đá luyện kim15110
Đồng175000110
Đá đúc sử thi5110

24

Mực Tốt2510
Đá tinh luyện130110
Bột nghiền30110
Thẻ kỹ năng75110
Xương thú5110
Đá luyện kim15110
Rơm khô15110
Đồng200000110
Tướng hồn125110

25

Đá rèn tốt1010
Nguyên liêu trang bị trung cấp14110
Đồng200000110
Đá tinh luyện160110
Quân lương20110
Đá truyền thuyết2110
Thẻ kỹ năng130110
Đá tinh luyện160110
Gỗ100000110

26

Rương chiến mã210
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Thẻ kỹ năng130110
Đá tinh luyện160110
Tuần Mã Đan30110
Đan EXP lớn7110
Tướng hồn125110
Đồng200000110
Quân lương20110

27

Tuần Mã Đan80010
Rương trang bị cam2110
Đá rèn thường20110
Đá tinh luyện160110
Rơm khô20110
Đan EXP lớn7110
Tướng hồn125110
Đồng200000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110

28

Nguyên liệu siêu trang bị1210
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng130110
Mực thường10110
Đá tinh luyện80110
Đan EXP lớn7110
Tướng hồn100110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đồng200000110

29

Tướng hồn150010
Kim cương100110
Mực thường10110
Rơm khô10110
Gỗ100000110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đá truyền thuyết2110
Túi nguyên liệu giám định10110
Quân lương20110

30

Thục Quốc danh tướng lục110
binh phù hạp lv410110
Nguyên liêu siêu trang bị2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Rơm tươi2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện125110

31

Đá tinh luyện120010
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110

32

Đá đột phá100010
Kim cương100110
Túi nguyên liệu giám định5110
Rơm khô10110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110

33

Rơm tươi4010
Danh sách tướng1110
Tướng hồn120110
Thẻ kỹ năng125110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá tinh luyện125110

34

Mực Tốt4010
Tướng hồn125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110
Rơm khô20110
Thẻ kỹ năng130110
Gỗ100000110
Đan EXP lớn10110

35

Đá đột phá120010
Tuần mã đan30110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Mực thường25110
Lệnh chiêu mộ20110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đồng250000110

36

Tướng hồn200010
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110
Đá đột phá30110
Tuần Mã Đan50110
Lệnh chiêu mộ10110
Đồng250000110

37

Tàng thư Thiếp 5 sao110
Thẻ kỹ năng125110
Đá tinh luyện125110
Mực thường25110
Đồng250000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Tướng hồn150110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đá rèn tốt2110

38

Đá rèn tốt2010
binh phù hạp lv410110
Nguyên liêu siêu trang bị2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Rơm tươi2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện130110

39

Nguyên liệu siêu trang bị2010
Tuần mã đan50110
Đá đột phá30110
Thẻ kỹ năng130110
binh phù hạp lv 410110
Lệnh điểm tướng1110
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Mực tốt2110

40

Danh tướng lục Tam Quốc110
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Đá tinh luyện170110
Thẻ kỹ năng150110
Túi nguyên liệu giám định10110
Đá đúc thiên phẩm3110

41

Đá tinh luyện150010
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110

42

Đá đột phá140010
binh phù hạp lv310110
Túi nguyên liệu giám định5110
Rơm khô10110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110

43

Rơm tươi5010
Danh sách tướng1110
Tướng hồn120110
Thẻ kỹ năng125110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá tinh luyện125110

44

Mực Tốt5010
Tướng hồn125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110
Rơm khô20110
Thẻ kỹ năng130110
Gỗ100000110
Đan EXP lớn10110

45

Đá đột phá160010
Tuần mã đan30110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Mực thường25110
Lệnh chiêu mộ20110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đồng250000110

46

Tướng hồn200010
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110
Đá đột phá30110
Tuần Mã Đan50110
Lệnh chiêu mộ10110
Đồng250000110

47

Tàng thư Thiếp 5 sao110
Thẻ kỹ năng125110
Đá tinh luyện125110
Mực thường25110
Đồng250000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Tướng hồn150110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đá rèn tốt2110

48

Đá rèn tốt2510
binh phù hạp lv410110
Nguyên liêu siêu trang bị2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Rơm tươi2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện130110

49

Nguyên liệu siêu trang bị2510
Tuần mã đan50110
Đá đột phá30110
Thẻ kỹ năng130110
binh phù hạp lv 410110
Lệnh điểm tướng1110
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Mực tốt2110

50

Sách bố trận1010
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Đá tinh luyện170110
Thẻ kỹ năng150110
Túi nguyên liệu giám định10110
Đá đúc thiên phẩm3110

51

Đá tinh luyện200010
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110

52

Đá đột phá180010
binh phù hạp lv310110
Túi nguyên liệu giám định5110
Rơm khô10110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110

53

Rơm tươi5510
Danh sách tướng1110
Tướng hồn120110
Thẻ kỹ năng125110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá tinh luyện125110

54

Mực Tốt5510
Tướng hồn125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110
Rơm khô20110
Thẻ kỹ năng130110
Gỗ100000110
Đan EXP lớn10110

55

Đá đột phá200010
Tuần mã đan30110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Mực thường25110
Lệnh chiêu mộ20110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đồng250000110

56

Rương cường hóa siêu cấp210
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110
Đá đột phá30110
Tuần Mã Đan50110
Lệnh chiêu mộ10110
Đồng250000110

57

Tàng thư Thiếp 5 sao110
Thẻ kỹ năng125110
Đá tinh luyện125110
Mực thường25110
Đồng250000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Tướng hồn150110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đá rèn tốt2110

58

Đá rèn tốt2710
binh phù hạp lv410110
Nguyên liêu siêu trang bị2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Rơm tươi2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện130110

59

Nguyên liệu siêu trang bị2710
Tuần mã đan50110
Đá đột phá30110
Thẻ kỹ năng130110
binh phù hạp lv 410110
Lệnh điểm tướng1110
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Mực tốt2110

60

Sách bố trận2010
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Đá tinh luyện170110
Thẻ kỹ năng150110
Túi nguyên liệu giám định10110
Đá đúc thiên phẩm3110

61

Đá tinh luyện300010
Rương trang bị cam2110
Thẻ kỹ năng125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110

62

Đá đột phá200010
Kim cương100110
Túi nguyên liệu giám định5110
Rơm khô10110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110

63

Mực tốt6510
Danh sách tướng1110
Tướng hồn120110
Thẻ kỹ năng125110
Đan EXP lớn10110
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá tinh luyện125110

64

Nguyên liệu siêu trang bị2710
Tướng hồn125110
Nguyên liệu trang bị trung cấp15110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đá đúc sử thi5110
Rơm khô20110
Thẻ kỹ năng130110
Gỗ100000110
Đan EXP lớn10110

65

Đá đột phá220010
Tuần mã đan30110
Đá rèn thường15110
Túi nguyên liệu giám định5110
Đá truyền thuyết2110
Mực thường25110
Lệnh chiêu mộ20110
Đá đúc thiên phẩm1110
Đồng250000110

66

Rương cường hóa siêu cấp310
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110
Đá đột phá30110
Tuần Mã Đan50110
Lệnh chiêu mộ10110
Đồng250000110

67

Tàng thư Thiếp 5 sao310
Thẻ kỹ năng125110
Đá tinh luyện125110
Mực thường25110
Đồng250000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Tướng hồn150110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đá rèn tốt2110

68

Đá rèn tốt3010
binh phù hạp lv410110
Nguyên liêu siêu trang bị2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Rơm tươi2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện130110

69

Nguyên liệu siêu trang bị3510
Tuần mã đan50110
Đá đột phá30110
Thẻ kỹ năng130110
binh phù hạp lv 410110
Lệnh điểm tướng1110
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Mực tốt2110

70

Sách bố trận4010
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Đá tinh luyện170110
Thẻ kỹ năng150110
Túi nguyên liệu giám định10110
Đá đúc thiên phẩm3110

71

Rương cường hóa siêu cấp310
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110
Đá đột phá30110
Tuần Mã Đan50110
Lệnh chiêu mộ10110
Đồng250000110

72

Rương Trang bị Nhẫn110
Thẻ kỹ năng125110
Đá tinh luyện125110
Mực thường25110
Đồng250000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Tướng hồn150110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đá rèn tốt2110

73

Bụi sao cao cấp5010
binh phù hạp lv410110
Nguyên liêu siêu trang bị2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Rơm tươi2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện130110

74

Đá hiền giả1.50010
Tuần mã đan50110
Đá đột phá30110
Thẻ kỹ năng130110
binh phù hạp lv 410110
Lệnh điểm tướng1110
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Mực tốt2110

75

Sách bố trận5010
Đá rèn tốt5110
Rơm tươi5110
Đá rèn tốt5110
Mực tốt5110
Đá tinh luyện200110
Thẻ kỹ năng200110
Sách bố trận5110
Đá đúc thiên phẩm3110

76

Rương cường hóa siêu cấp310
Mực thường20110
Đá rèn thường20110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Đá tinh luyện125110
Đá đột phá30110
Tuần Mã Đan50110
Lệnh chiêu mộ10110
Đồng250000110

77

Rương Trang bị Nhẫn210
Thẻ kỹ năng125110
Đá tinh luyện125110
Mực thường25110
Đồng250000110
Nguyên liệu trang bị trung cấp20110
Tướng hồn150110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đá rèn tốt2110

78

Bụi sao cao cấp7510
binh phù hạp lv410110
Nguyên liêu siêu trang bị2110
Đá rèn tốt2110
Mực tốt2110
Rơm tươi2110
Đá đúc thiên phẩm2110
Đùi gà1110
Đá tinh luyện130110

79

Đá hiền giả1.75010
Tuần mã đan50110
Đá đột phá30110
Thẻ kỹ năng130110
binh phù hạp lv 410110
Lệnh điểm tướng1110
Đá rèn tốt2110
Rơm tươi2110
Mực tốt2110

80

Siêu thần Tướng Tam Quốc210
Đá rèn tốt5110
Rơm tươi5110
Đá rèn tốt5110
Mực tốt5110
Đá tinh luyện200110
Thẻ kỹ năng200110
Sách bố trận5110
Đá đúc thiên phẩm3110

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ