Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 6 - Chơi sự kiện đổi quà khủng tại Shop Đổi Ngày Lễ

Chuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 6 - Chơi sự kiện đổi quà khủng tại Shop Đổi Ngày Lễ

29/05

Chuỗi Sự Kiện Tuần 1 Tháng 6 - Chơi sự kiện đổi quà khủng tại Shop Đổi Ngày Lễ

Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,

BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện như sau:

Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu

Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong

Nội dung Event
- Chìa Tầm Long & Cửu Cung có thể tìm kiếm trong phần thưởng vượt ải Chinh Chiến
(Event đặc biệt) Chơi sự kiện, đổi quà khủng tại Shop Đổi Ngày Lễ với thể lệ bên dưới:
Vật phẩm Lư Hương được rớt trong Cửu Cung trong 90 tầng
Vật phẩm Long Ấn được rớt trong Tầm Long ở các mốc
Vật phẩm Đuốc Thần được rớt trong Châu Quận, Thủ Thành Chiến, Đấu Trường

Ngày lễ (1/6): X2 EXP quét ải Chinh Phạt từ 4h00 ngày 01.06 - 3h59' ngày 03.06

Online nhận quà (19h00' ngày 02.06 - 21h30' ngày 02.06)
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item TL CC5Kim cương50Vàng50000Quân Lương50
19h30 - 20hItem TL CC5Kim cương50Vàng75000Quân Lương50
20h - 20h30Item TL CC5Kim cương50Vàng100000Quân Lương50
20h30 - 21hItem TL CC5Kim cương50Vàng125000Quân Lương50
21h - 21h30Item TL CC5Kim cương50Vàng150000Quân Lương50
SHOP ĐỔI NGÀY LỄ
(Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
STTVật phẩm nhậnSố lượngVật phẩm đổiSố lượngVật phẩm đổiSố lượngVật phẩm đổiSố lượngLượt đổi
1Mực tốt100Lư Hương4Long Ấn50  3
2Rơm tươi100Lư Hương4Long Ấn50  3
3Đèn dầu50Long Ấn50Đuốc Thần20Tiền Xu13
4Bụi sao cao cấp100Lư Hương4Long Ấn80  3
5Đá rèn tốt20Long Ấn50Đuốc Thần20  3
6Bấc đèn50Long Ấn100Đuốc Thần30Tiền Xu23
7Siêu thần tướng Tam Quốc1Long Ấn200Đuốc Thần50Tiền Xu42
8Quà ưu đãi Phù Thạch1Long Ấn150Đuốc Thần50Tiền Xu32
9Đá ngũ sắc20Lư Hương2Long Ấn50Tiền Xu15
10Sách bố trận30Lư Hương2Long Ấn50Tiền Xu15
11Long Ấn30Lư Hương1Đuốc Thần10  5
12Tiền Xu1Lư Hương3Long Ấn80Đuốc Thần105
13Lư Hương1Long Ấn50Đuốc Thần10  5
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item TL CC5
2Kim cương150Đồng50,000Đá tinh luyện300Item TL CC5
3Quân lương50Đồng100,000Đèn dầu10Item TL CC7
4Kim cương200Đồng150,000Đèn dầu15Item TL CC7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item TL CC8
6Kim cương200Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Item TL CC8
7Danh tướng lục tam quốc1Nguyên liệu trang bị cao cấp12Bấc đèn20Item TL CC10
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Đá tinh luyện500Đèn dầu10Đùi Gà3Item TL CC5
2300Tướng hồn500Bấc đèn10Đùi Gà3Item TL CC10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá rèn tốt5Đùi Gà3Item TL CC15
4300Đá rèn tốt3Rơm tươi10Đùi Gà3Item TL CC20
5300Đá đột phá500Mực tốt10Đùi Gà3Item TL CC25
6300Quỷ cốc Tử bậc 51Đồng1,000,000Đùi Gà4Item TL CC30
7300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Đèn dầu20Đùi Gà4Item TL CC40
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Đá tinh luyện100Item TL CC10Item VQMM1
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Item TL CC15Tướng Hồn150
5,000Đồng100,000Rương trang bị cam3Mảnh D1Item VQMM1
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Tuần Mã Đan1,000Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Rơm tươi25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Đùi gà3
50,000Đồng500,000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Đá đột phá800Nguyên liệu siêu trang bị50Thẻ kỹ năng1,500
100,000Đồng2,000,000Đá rèn tốt75Hộp binh thư 5 sao2Rơm tươi125
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2Item TL CC10
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300Item TL CC15
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500Item TL CC20
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị xích hồng1Rơm tươi50Tuần Mã Đan750
250Rương chiến mã 1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Đá hiền giả1,000Hộp binh thư 5 sao1Item TL CC40
350Rương chiến mã 2Rơm tươi75Nguyên liệu siêu trang bị50Đá tinh luyện1,500
500Sách bố trận25Siêu thần tướng1Mực tốt100Bụi sao cao cấp75
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Thẻ kỹ năng300Đồng200,000Kim Cương500
300Đùi Gà3Tướng hồn500Mực tốt10Tuần Mã Đan500
500Đùi Gà4Bụi sao cao cấp10Đèn dầu20Đá đột phá1,000
1,000Đồng2,000,000Đá hiền giả500Đùi Gà5Bấc đèn30
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Đèn dầu30Nguyên liệu siêu trang bị20Đùi Gà6
6,000Bụi sao cao cấp30Đá rèn tốt15Bấc đèn50Lệnh điểm tướng2
10,000Đá ngũ sắc30Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu50Mực tốt50
15,000Sách bố trận25Mực tốt100Đèn dầu75Quà Ưu đãi Phù Thạch2
Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đá hiền giả200Rương trang bị cam5Đồng200,000Item TL CC20
300Nguyên liệu siêu trang bị3Rương trang bị cam10Đá tinh luyện500Item TL CC25
500Đá hiền giả300Rương trang bị xích hồng1Tướng hồn500Item TL CC25
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Mực tốt20Lệnh điểm tướng2Item TL CC30
2,500Đá rèn tốt6Đá tinh luyện2,000Tiền Xu1Item TL CC35
6,000Sách Bố Trận10Tiền Xu1Rơm tươi50Item TL CC40
10,000Đá ngũ sắc15Sách bố trận15Bụi sao cao cấp40Item TL CC50
15,000Đá ngũ sắc25Đá rèn tốt50Bụi sao cao cấp50Quà Ưu đãi Phù Thạch1
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Lệnh điểm tướng1Đá tinh luyện200Item TL CC20
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Đá hiền giả1,000Lệnh điểm tướng2Item TL CC25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item TL CC30
10,000Đùi gà8Hộp binh thư 5 sao2Tiền Xu1Item TL CC40
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Đá tinh luyện5,000Mực tốt75Item TL CC45
20,000Đá rèn tốt35Sách bố trận10Rơm tươi100Item TL CC50
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Tàng thư thiếp cao cấp1Bấc đèn150Item TL CC60
30,000Đá rèn tốt45Sách bố trận15Đèn dầu100Item TL CC75
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Đèn dầu150Item TL CC85
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu200Item TL CC100
75,000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Sách bố trận50Bấc đèn500Đá rèn tốt60Quà Ưu đãi Phù Thạch3
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Rương trang bị cam5Item VQMM1
1,000Đùi gà3Mực tốt30Nguyên liệu siêu trang bị12Item VQMM1
2,500Đùi gà4Rương trang bị nhẫn1Đèn dầu30Item VQMM1
5,000Đùi gà5Mực tốt50Rương trang bị Xích Hồng1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Tuần Mã Đan2,000Bấc đèn50Đá tinh luyện3,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Bụi sao cao cấp50Đèn dầu50Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt100Đá hiền giả5,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt150Sách bố trận15Hỏa kê5
30,000Sách bố trận25Rương Mã Hồn Lv111Tàng thư thiếp cao cấp1Bấc đèn200
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đèn dầu150Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt50Quà Ưu đãi Phù Thạch1Đèn dầu200Hỏa kê5
60,000Sách bố trận30Mực tốt250Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Đèn dầu300Quà Ưu đãi Phù Thạch2
100,000Đá ngũ sắc120Sách bố trận75Rương cường hóa siêu cấp10Quà Ưu đãi Phù Thạch3
Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Lệnh điểm tướng1
15Tiền Xu1
15Kim Cương2000
10Rương trang bị nhẫn1
1Đèn dầu50
1Sách bố trận 15
30/05 - 06/06         
Item sử dụng
Vật phẩm vòng quay
Số lượng
Tỉ trọng
Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng
Item TL CC
Kim cương200100400Kim Cương1000010Đồng100000
Đá rèn tốt130600Mực tốt30050Rơm tươi30
Đèn dầu115800Đá rèn tốt200100Bụi sao cao cấp50
Kim Cương2000011200Sách bố trận150200Đèn dầu25
Kim cương5001001600Đèn dầu400
 
Long Ấn2100 
Tuần Mã Đan10200
 
Rơm tươi1150
Long Ấn330
Mực tốt1150
Rơm khô5150
Long Ấn1150
Đồng50000150
Đá đột phá10150
Long Ấn515
Đá tinh luyện25200
Cửu Cung (Từ 4h ngày 30/05 - 3h59' 06/06) 
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
    
1Đá tinh luyện150 21Đá tinh luyện1000 41Đá tinh luyện1500 61Đá tinh luyện3000 81Rương chiến mã3
2Đá đột phá100 22Đá đột phá800 42Đá đột phá1400 62Đá đột phá2000 82Đá rèn tốt40
3Rơm tươi5 23Rơm tươi25 43Rơm tươi35 63Rơm tươi55 83Bụi sao cao cấp75
4Mực tốt5 24Mực tốt25 44Mực tốt35 64Nguyên liệu siêu trang bị30 84Đá Hiền Giả2,000
5Nguyên liệu siêu trang bị2 25Đá rèn tốt 10 45Đá đột phá1600 65Rơm tươi65 85Sách bố trận50
6Tướng hồn300 26Rương chiến mã2 46Tướng hồn2000 66Bụi sao cao cấp25 86Đèn dầu75
7Rương chiến mã1 27Tuần Mã Đan800 47Tuần Mã Đan1000 67Tàng thư Thiếp 5 sao3 87Đá hiền giả2000
8Tuần Mã Đan200 28Nguyên liệu siêu trang bị12 48Đá rèn tốt 25 68Mực tốt55 88Đèn dầu100
9Nguyên liệu siêu trang bị3 29Tướng hồn1500 49Nguyên liệu siêu trang bị25 69Nguyên liệu siêu trang bị35 89Sách bố trận55
10Ngô Quốc Danh Tướng Lục1 30Thục Quốc danh tướng lục1 50Sách bố trận10 70Sách bố trận30 90Siêu Thần Tướng2
11Đá tinh luyện300 31Đá tinh luyện1200 51Đá tinh luyện2000 71Rương cường hóa siêu cấp3    
12Đá đột phá250 32Đá đột phá1000 52Đá đột phá1800 72Hộp binh thư 5 sao2    
13Rơm tươi10 33Rơm tươi30 53Rơm tươi45 73Bụi sao cao cấp50    
14Mực tốt10 34Mực tốt30 54Mực tốt45 74Đá hiền giả1,500    
15Nguyên liệu siêu trang bị5 35Đá đột phá1200 55Đá đột phá2000 75Sách bố trận40    
16Tướng hồn750 36Tướng hồn2000 56Rương cường hóa siêu cấp2 76Rương cường hóa siêu cấp3    
17Tàng Thư Thiếp 5 sao1 37Hộp binh thư 5 sao1 57Tuần Mã Đan1500 77Mực tốt65    
18Đá đột phá500 38Đá rèn tốt 20 58Đá rèn tốt 27 78Bụi sao cao cấp60    
19Nguyên liệu siêu trang bị7 39Nguyên liệu siêu trang bị20 59Nguyên liệu siêu trang bị27 79Đá hiền giả1,500    
20Ngụy Quốc Danh tướng lục1 40Danh tướng lục Tam Quốc1 60Sách bố trận30 80Sách bố trận45    
Shop giảm giá 
01/06 - 02/06
Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương chiến mã130009002100270%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện 200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ