Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Tết Ông Công Ông Táo

Chuỗi Sự Kiện Tết Ông Công Ông Táo

31/01

Chuỗi Sự Kiện Tết Ông Công Ông Táo

Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X,

BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện Tết Ông Công Ông Táo cực kỳ ngonnn như sau:

Phạm vi Áp dụng: Các server đã kết thúc chuỗi sự kiện 14 ngày đầu

Đối với các Server chưa hết 14 ngày đầu, Event sẽ hiển thị sau khi hết 14 ngày đầu mở server. Thời gian kết thúc sự kiện đều giống như trong Nội dung Event

Chợ Ông Công Ông Táo (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
Kẹo giáng sinh: Nhận được từ quét ải, hoạt động Châu Quận, Thủ thành chiến, Đấu Trường
STTVật phẩm đổiSố lượngVật phẩm nhậnSố lượngLượt đổi
1Item đổi1Mực thường5999
2Item đổi1Rơm thường5999
3Item đổi1Nguyên liệu trang bị sơ cấp5999
4Item đổi1Thẻ kỹ năng10999
5Item đổi1Đồng30000999
6Item đổi1Đá tinh luyện20999
7Item đổi100Nguyên liệu siêu trang bị1010
8Item đổi100Đá rèn tốt5

10

 

Online nhận quà Ông Công Ông Táo (19h00' ngày 2.2 - 21h30' ngày 2.2)
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item TL CC5Kim cương50Vàng50000Khoáng lệnh5
19h30 - 20hItem TL CC5Kim cương50Vàng75000Khoáng lệnh5
20h - 20h30Item TL CC5Kim cương50Vàng100000Khoáng lệnh5
20h30 - 21hItem TL CC5Kim cương50Vàng125000Khoáng lệnh5
21h - 21h30Item TL CC5Kim cương50Vàng150000Khoáng lệnh5

 

Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item CC TL5
2Kim cương150Đồng50,000Đá rèn thường30Item CC TL5
3Rơm khô30Đồng100,000Quân lương50Item CC TL7
4Kim cương200Đồng150,000Mục thường30Item CC TL7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item CC TL8
6Kim cương200Đồng200,000Đá đột phá200Item CC TL8
7Danh tướng lục tam quốc1Nguyên liệu trang bị cao cấp12Quân lương50Item CC TL10

 

Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Túi nguyên liệu giám định20Đá đúc sử thi8Đùi Gà3Item TL CC10
2300Tướng hồn500Mực thường25Đùi Gà3Item TL CC10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá đột phá300Đùi Gà3Item TL CC20
4300Đá rèn tốt3Rơm khô30Đùi Gà3Item TL CC20
5300Đá đột phá500Rơm tươi7Đùi Gà3Item TL CC25
6300Tam Lược bậc 51Đồng1,000,000Đùi Gà4Item TL CC25
7300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Mực tốt10Đùi Gà4Item TL CC40

 

Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Đá tinh luyện100Lệnh chiêu mộ5Item VQMM1
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Lệnh chiêu mộ5Tướng Hồn150
5,000Đồng100,000Rương trang bị cam3Đùi gà1Item VQMM1
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Rương trang bị cam5Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Mực tốt25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Đùi gà3
50,000Đồng500,000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Đá đột phá800Nguyên liệu siêu trang bị50Thẻ kỹ năng1,500
100,000Đồng2,000,000Đá rèn tốt75Hộp binh thư 5 sao2Mực tốt125

 

Tích nạp ngày lễ Ông Công Ông Táo (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đá hiền giả200Rương trang bị cam5Đồng200,000Item TL CC4
300Nguyên liệu siêu trang bị3Rương trang bị cam10Đá tinh luyện250Item TL CC8
500Đá hiền giả300Rương trang bị xích hồng1Đá truyền thuyết5Item TL CC10
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Đá đúc thiên phẩm5Lệnh điểm tướng2Item TL CC15
2,500Đá rèn tốt5Đá tinh luyện1,500Nguyên liệu siêu trang bị10Item TL CC20
6,000Sách Bố Trận10Đá rèn tốt15Mực tốt30Item TL CC20
10,000Đá ngũ sắc15Tàng thư thiếp cao cấp2Bụi sao cao cấp40Item TL CC25

 

Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2  
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300  
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500  
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị Dao Quang1Đá rèn thường50Tuần Mã Đan750
250Rương trang bị Xích Hồng1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Danh Tướng Lục Tam Quốc1Mực tốt50Hộp binh thư 5 sao1  
350Hộp binh thư 5 sao1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị50Đá tinh luyện1,500
500Gia Cát Lượng1Tào Chương1Túi nguyên liệu giám định150Đá tinh luyện2,500

'

Tích nạp Tổng Ngày lễ (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Rương Trang bị Nhẫn1Đá tinh luyện200Item TL CC2000%
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Lệnh điểm tướng2Item TL CC25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item TL CC30
10,000Đùi gà8Rương Trang bị Nhẫn1Đá đúc thiên phẩm20Item TL CC40
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Đá tinh luyện2,000Đá đúc thiên phẩm25Item TL CC45
20,000Đá rèn tốt35Rương Trang bị Nhẫn1Bụi sao cao cấp50Item TL CC50
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Đá tinh luyện2,250Bụi sao cao cấp50Item TL CC60
30,000Đá rèn tốt45Rương Trang bị Nhẫn2Bụi sao cao cấp200Item TL CC75
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Bụi sao cao cấp250Item TL CC85
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch2Bụi sao cao cấp275Item TL CC100
75,000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2

 

Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 21/12 - 3h59' 28/12)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Túi nguyên liệu giám định10Đồng200,000  
300Đùi Gà3Tướng hồn500Rương trang bị cam5Đá truyền thuyết2
500Đùi Gà4Túi nguyên liệu giám định30Thẻ kỹ năng1,000Đá truyền thuyết5
1,000Rương Trang bị Nhẫn1Đá hiền giả500Đùi Gà5Đồng2,000,000
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Nguyên liệu siêu trang bị20Đùi Gà6
6,000Gia Cát Lượng1Đá rèn tốt15Bụi sao cao cấp30Lệnh điểm tướng2
10,000Đá ngũ sắc30Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Sách Bố Trận15

 

Shop Đổi đồ Chủ Nhật
STTVật phẩm đổiSố lượngVật phẩm nhậnSố lượngLượt đổi
1Chìa khóa (Cửu Cung)1Mực thường5999
2Chìa khóa (Cửu Cung)1Rơm thường5999
3Chìa khóa (Cửu Cung)1Nguyên liệu trang bị sơ cấp5999
4Chìa khóa (Cửu Cung)1Thẻ kỹ năng10999
5Chìa khóa (Cửu Cung)1Đồng30000999
6Chìa khóa (Cửu Cung)1Đá tinh luyện20999
7Chìa khóa (Cửu Cung)100Nguyên liệu siêu trang bị1010
8Chìa khóa (Cửu Cung)100Đá rèn tốt510

 

Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 21/12 - 3h59' 28/12)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Đồng1,000,000Item VQMM1
1,000Đùi gà3Rương Chiến Mã1Đồng2,000,000Item VQMM1
2,500Đùi gà4Danh sách Tướng1Rương trang bị xích hồng1Item VQMM1
5,000Đùi gà5Rơm tươi50Hộp binh thư 5 sao1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Thẻ kỹ năng2,000Túi nguyên liệu giám định150Đồng5,000,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Mực tốt100Đá truyền thuyết20Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Sách bố trận10Đồng10,000,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt100Đá tinh luyện2,500Hỏa kê5
30,000Sách bố trận25Mực tốt125Tàng thư thiếp cao cấp1Lệnh điểm tướng4
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đá tinh luyện5,000Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt50Đá đúc thiên phẩm40Mực tốt150Hỏa kê5
60,000Sách bố trận30Tàng thư thiếp cao cấp2Rương Mã Hồn Lv112Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2

 

Tầm Long (7 ngày) (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)

Item sử dụng

Vật phẩm vòng quay

Số lượng

Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng

Item TL CC

Kim cương200200Kim cương150050Tuần Mã Đan300
Đá rèn tốt1400Bụi sao cao cấp100100Rương trang bị xích hồng1
Nguyên liệu siêu trang bị1500Đá hiền giả3000200Sách bố trận5
Kim Cương20240650Đá rèn tốt175 
Kim cương500800Sách bố trận50
Nguyên liệu trang bị trung cấp5 
Tuần Mã Đan10 
Đá tinh luyện20
Rơm tươi1
Nguyên liệu trang bị sơ cấp5
Rơm khô5
Mực thường5
Tướng hồn20
Đá đột phá10
Tuần Mã Đan20
Đá tinh luyện25

 

Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Danh sách tướng2
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Kim Cương2000
18Hộp binh thư 5 sao1
1Tào Chương1
1Sách bố trận15

 

Cửu Cung (Từ 4h ngày 1/2 - 3h59' 8/2) - Nhận Key từ sự kiện quét Ải để lật bài Cửu Cung
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài

Tầng

Quà Key

Số lượng

 

Tầng

Quà Key

Số lượng

 

Tầng

Quà Key

Số lượng

 

Tầng

Quà Key

Số lượng

   
1Đá tinh luyện150 21Đá tinh luyện1000 41Đá tinh luyện1500 61Đá tinh luyện3000
2Đá đột phá100 22Đá đột phá800 42Đá đột phá1400 62Đá đột phá2000
3Rơm tươi5 23Rơm tươi25 43Rơm tươi50 63Mực tốt65
4Mực tốt5 24Mực Tốt25 44Mực tốt50 64Nguyên liệu siêu trang bị27
5Nguyên liệu siêu trang bị2 25Đá rèn tốt10 45Đá đột phá1600 65Đá đột phá2200
6Tướng hồn300 26Rương chiến mã2 46Tướng hồn2000 66Rương cường hóa siêu cấp3
7Rương chiến mã1 27Tuần Mã Đan800 47Tàng thư Thiếp 5 sao1 67Tàng thư Thiếp 5 sao3
8Tuần Mã Đan200 28Nguyên liệu siêu trang bị12 48Đá rèn tốt25 68Đá rèn tốt30
9Nguyên liệu siêu trang bị3 29Tướng hồn1500 49Nguyên liệu siêu trang bị25 69Nguyên liệu siêu trang bị35
10Ngô Quốc Danh Tướng Lục1 30Thục Quốc danh tướng lục1 50Sách bố trận10 70Siêu thần tướng Tam Quốc1
11Đá tinh luyện300 31Đá tinh luyện1200 51Đá tinh luyện2000 71Rương cường hóa siêu cấp3
12Đá đột phá250 32Đá đột phá1000 52Đá đột phá1800 72Rương Trang bị Nhẫn1
13Rơm tươi10 33Rơm tươi40 53Rơm tươi55 73Bụi sao cao cấp50
14Mực Tốt10 34Mực Tốt40 54Mực Tốt55 74Đá hiền giả1500
15Nguyên liệu siêu trang bị5 35Đá đột phá1200 55Đá đột phá2000 75Sách bố trận50
16Tướng hồn750 36Tướng hồn2000 56Rương cường hóa siêu cấp2    
17Tàng Thư Thiếp 5 sao1 37Tàng thư Thiếp 5 sao1 57Tàng thư Thiếp 5 sao2    
18Đá đột phá500 38Đá rèn tốt20 58Đá rèn tốt27    
19Nguyên liệu siêu trang bị7 39Nguyên liệu siêu trang bị20 59Nguyên liệu siêu trang bị27    
20Ngụy Quốc Danh tướng lục1 40Danh tướng lục Tam Quốc1 60Sách bố trận20    

 

Shop giảm giá
3/2 -4/2

Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương trang bị Nhẫn120008001200160%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%

 

 

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ