Sự kiệnChuỗi sự kiện Server Đặc Biệt Tuần 2

Chuỗi sự kiện Server Đặc Biệt Tuần 2

07/02

Chuỗi sự kiện Server Đặc Biệt Tuần 2

Chúa Công thân mến, Admin Cho Lé xin được giới thiệu chuỗi sự kiện sẽ xuất hiện tại Server Đặc Biệt Giáp Thìn tuần 2 như sau:

Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Danh sách tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item Cửu Cung5
2Kim cương150Đồng50,000Đá rèn thường30Item Cửu Cung5
3Rơm khô30Đồng100,000Quân lương50Item Cửu Cung7
4Kim cương200Đồng150,000Mục thường30Item Cửu Cung7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item Cửu Cung8
6Kim cương200Đồng200,000Đá đột phá200Item Cửu Cung8
7Đá rèn tốt5Nguyên liệu trang bị cao cấp12Quân lương50Item Cửu Cung10

 

Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Túi nguyên liệu giám định20Đá đúc sử thi8Đùi Gà3Item Cửu Cung10
2300Tướng hồn500Lệnh điểm tướng1Đùi Gà3Item Cửu Cung10
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá đột phá300Đùi Gà3Item Cửu Cung20
4300Đá rèn tốt3Rương trang bị xích hồng1Đùi Gà3Item Cửu Cung20
5300Quỷ Cốc Tử bậc 41Mực tốt7Đùi Gà3Item Cửu Cung25
6300Lệnh điểm tướng1Đồng1,000,000Đùi Gà4Item Cửu Cung25
7300Danh tướng lục tam quốc1Mực tốt10Đùi Gà6Item Cửu Cung40

 

Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Đá tinh luyện100Lệnh chiêu mộ5Item VQMM1
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Lệnh chiêu mộ5Tướng Hồn150
5,000Đồng100,000Rương trang bị cam3Đùi gà1Item VQMM1
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Rương trang bị cam5Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Mực tốt25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Item VQMM1
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Đùi gà3
50,000Đồng500,000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Đá đột phá800Nguyên liệu siêu trang bị50Thẻ kỹ năng1,500
100,000Đồng2,000,000Đá rèn tốt75Hộp binh thư 5 sao2Mực tốt125

 

Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Rương trang bị Nhẫn1
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị15
15Kim Cương2000
10Hộp binh thư 5 sao1
9Đá rèn tốt25
1Sách bố trận10

 

Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2  
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300  
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500  
200Quỷ cốc tử bậc 41Rương trang bị Dao Quang1Đá rèn thường50Tuần Mã Đan750
250Rương trang bị Xích Hồng1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Item VQMM1
300Đá rèn tốt20Mực tốt50Hộp binh thư 5 sao1  
350Hộp binh thư 5 sao1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị50Đá tinh luyện1,500
450Danh Tướng Lục Tam Quốc2Túi nguyên liệu giám định150Đá tinh luyện2,500  

 

Tích nạp Ngày (Từ 4:00 ngày 8/2 - 3:59 ngày 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi gà2Nguyên liệu siêu trang bị1Đồng200,000Item Cửu Cung5
300Đá truyền thuyết2Tướng hồn500Rương trang bị cam5Item Cửu Cung7
500Đá truyền thuyết5Nguyên liệu siêu trang bị2Thẻ kỹ năng1,000Item Cửu Cung10
1,000Lệnh điểm tướng1Đá đúc thiên phẩm5Đồng2,000,000Item Cửu Cung12
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Nguyên liệu siêu trang bị10Đá tinh luyện1,500Hộp binh thư 5 sao1
6,000Siêu thần tướng tam quốc1Đá rèn tốt15Mực tốt25Lệnh điểm tướng2
10,000Đá ngũ sắc30Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị20

 

Tích nạp Tổng (Từ 4:00 ngày 8/2 - 3:59 ngày 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đá rèn tốt3Rương Chiến Mã1Đồng2,000,000Item VQMM1
2,500Đá rèn tốt5Danh sách Tướng1Rương trang bị xích hồng1Item VQMM1
5,000Đá rèn tốt10Rơm tươi50Hộp binh thư 5 sao1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Thẻ kỹ năng2,000Túi nguyên liệu giám định150Item VQMM1
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Mực tốt100Đá truyền thuyết20Đá rèn tốt35
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Sách bố trận10Đồng10,000,000
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt100Đá tinh luyện2,500Tàng thư thiếp cao cấp1
30,000Sách bố trận25Mực tốt125Tàng thư thiếp cao cấp2Lệnh điểm tướng4
40,000Nguyên liệu siêu trang bị45Tàng thư thiếp cao cấp2Đá tinh luyện5,000Đồng20,000,000
50,000Đá rèn tốt40Đá đúc thiên phẩm40Mực tốt150Đá tinh luyện4,000
60,000Sách bố trận30Tàng thư thiếp cao cấp2Đá rèn tốt55Lệnh điểm tướng4
75,000Sách bố trận35Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch4

 

Vòng quay may mắn (Từ 4h ngày 8/2 - 3h59' 15/2)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà3
15Rương trang bị Nhẫn1
15Lệnh điểm tướng1
15Nguyên liệu siêu trang bị15
15Kim Cương2000
10Hộp binh thư 5 sao1
9Đá rèn tốt25
1Sách bố trận10

 

Shop giảm giá
10-11/2

Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương trang bị Nhẫn120008001200160%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%

 

Tích Nạp Ngày Lễ Tuần 2 (Từ 4:00 ngày 8/2 - 3:59 ngày 15/2)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Lệnh điểm tướng1Đá tinh luyện200Item Cửu Cung20
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Lệnh điểm tướng2Item Cửu Cung25
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item Cửu Cung30
10,000Đùi gà8Đá truyền thuyết25Đá đúc thiên phẩm20Item Cửu Cung40
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Thẻ kỹ năng3,000Đá đúc thiên phẩm25Đá tinh luyện1,500
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Sách bố trận10
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Đá tinh luyện2,000Mực tốt50Đá rèn tốt10
30,000Đá rèn tốt45Rương Mã Hồn Lv111Mực tốt200Đá tinh luyện2,500
40,000Đá rèn tốt50Rương Mã Hồn Lv111Mực tốt250Tàng thư thiếp cao cấp1
50,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch2Mực tốt275Tàng thư thiếp cao cấp1
75,000Đá ngũ sắc150Rương cường hóa siêu cấp5Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2

 

Tầng

Nguyên liệu

Số lượng

1

Đá tinh luyện150
Nguyên liệu trang bị sơ5
Gỗ20000
Đồng30000
Đan EXP vừa10
Lệnh chiêu mộ3
Thẻ kỹ năng5
Tướng hồn30
Kim cương50

2

Đá đột phá100
Rơm khô5
Đan EXP vừa15
Lệnh chiêu mộ5
Thẻ kỹ năng10
Tướng hồn50
Đá rèn thường10
Gỗ30000
Đồng40000

3

Rơm tươi5
Đá tinh luyện50
Lệnh chiêu mộ10
Lệnh chiêu mộ5
Thẻ kỹ năng25
Tướng hồn75
Đá rèn thường12
Gỗ40000
Đồng50000

4

Mực tốt5
Rương trang bị cam1
Thẻ kỹ năng30
Đá tinh luyện75
Đá tinh luyện50
Đan EXP lớn5
Tướng hồn75
Đồng75000
Nguyên liệu trang bị trung cấp5

5

Nguyên liệu siêu trang bị2
Rương trang bị cam1
Thẻ kỹ năng35
Đá tinh luyện75
Đá tinh luyện50
Đan EXP lớn5
Tướng hồn75
Đồng100000
Đá rèn thường15

6

Tướng hồn300
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng35
Nguyên liệu trang bị trung cấp5
Đá tinh luyện60
Đan EXP lớn5
Gỗ40000
Đồng125000
Đá rèn thường20

7

Rương chiến mã1
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Thẻ kỹ năng35
Đá tinh luyện90
Tuần Mã Đan25
Đan EXP lớn7
Tướng hồn100
Đồng125000
Kim cương100

8

Tuần Mã Đan200
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng50
Đá tinh luyện90
Rơm khô10
Đan EXP lớn7
Tướng hồn100
Đồng125000
Nguyên liệu trang bị trung cấp10

9

Nguyên liệu siêu trang bị3
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng50
Mực thường10
Đá tinh luyện80
Đan EXP lớn7
Tướng hồn100
Nguyên liệu trang bị trung cấp12
Đồng150000

10

Ngô Quốc Danh Tướng Lục1
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng50
Đá tinh luyện90
Mực thường15
Đan EXP lớn7
Tướng hồn125
Đồng150000
Đá rèn thường15

11

Đá tinh luyện300
Rương trang bị cam3
Thẻ kỹ năng60
Đá tinh luyện100
Rơm khô15
Đan EXP lớn9
Tướng hồn125
Đồng150000
Nguyên liệu trang bị trung cấp12

12

Đá đột phá250
Đá truyền thuyết2
Thẻ kỹ năng60
Đá tinh luyện110
Nguyên liệu trang bị trung cấp13
Đá rèn tốt2
Tướng hồn125
Tuần Mã Đan30
Đan EXP lớn9

13

Rơm tươi10
Đá đúc thiên phẩm2
Kim cương100
Đá tinh luyện110
Thẻ kỹ năng75
Xương thú5
Đá luyện kim15
Đồng175000
Đá đúc sử thi5

14

Mực Tốt10
Đá tinh luyện130
Bột nghiền30
Thẻ kỹ năng75
Xương thú5
Đá luyện kim15
Rơm khô15
Đồng200000
Tướng hồn125

15

Nguyên liệu siêu trang bị5
Rương trang bị cam3
Túi nguyên liệu giám định10
Thẻ kỹ năng80
Đá rèn thường15
Tuần Mã Đan30
Đá đột phá30
Đồng225000
Đá đúc sử thi5

16

Tướng hồn750
Rương trang bị cam3
Tuần Mã Đan50
Lệnh chiêu mộ15
Đá tinh luyện110
Thẻ kỹ năng80
Mực thường15
Đồng250000
Kim cương100

17

Tàng Thư Thiếp 5 sao1
Rương trang bị cam4
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Rơm khô20
Đan EXP lớn10
Đá rèn tốt2
Gỗ100000
Mực thường20
Đá tinh luyện110

18

Đá đột phá500
Đá tinh luyện150
Đá rèn tốt2
Rương trang bị cam4
Rơm khô20
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá truyền thuyết2
Đồng275000
Đan EXP lớn10

19

Nguyên liệu siêu trang bị7
Túi nguyên liệu giám định10
Lệnh chiêu mộ15
Thẻ kỹ năng80
Đá tinh luyện120
Rơm khô20
Đồng300000
Rương trang bị cam4
Đan EXP lớn10

20

Ngụy Quốc Danh tướng lục1
Rương trang bị cam5
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đan EXP lớn12
Tướng hồn200
Đá rèn tốt2
Đá đúc thiên phẩm2
Đùi gà1
Đá tinh luyện130

21

Đá tinh luyện1000
Rương trang bị cam3
Thẻ kỹ năng60
Đá tinh luyện100
Rơm khô15
Đan EXP lớn9
Tướng hồn125
Đồng150000
Nguyên liệu trang bị trung cấp12

22

Đá đột phá800
Đá truyền thuyết2
Thẻ kỹ năng60
Đá tinh luyện110
Nguyên liệu trang bị trung cấp13
Đá rèn tốt2
Tướng hồn125
Tuần Mã Đan30
Đan EXP lớn9

23

Rơm tươi25
Đá đúc thiên phẩm2
Kim Cương100
Đá tinh luyện110
Thẻ kỹ năng75
Xương thú5
Đá luyện kim15
Đồng175000
Đá đúc sử thi5

24

Mực Tốt25
Đá tinh luyện130
Bột nghiền30
Thẻ kỹ năng75
Xương thú5
Đá luyện kim15
Rơm khô15
Đồng200000
Tướng hồn125

25

Đá rèn tốt10
Nguyên liêu trang bị trung cấp14
Đồng200000
Đá tinh luyện160
Quân lương20
Đá truyền thuyết2
Thẻ kỹ năng130
Đá tinh luyện160
Gỗ100000

26

Rương chiến mã2
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Thẻ kỹ năng130
Đá tinh luyện160
Tuần Mã Đan30
Đan EXP lớn7
Tướng hồn125
Đồng200000
Quân lương20

27

Tuần Mã Đan800
Rương trang bị cam2
Đá rèn thường20
Đá tinh luyện160
Rơm khô20
Đan EXP lớn7
Tướng hồn125
Đồng200000
Nguyên liệu trang bị trung cấp15

28

Nguyên liệu siêu trang bị12
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng130
Mực thường10
Đá tinh luyện80
Đan EXP lớn7
Tướng hồn100
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đồng200000

29

Tướng hồn1500
Kim cương100
Mực thường10
Rơm khô10
Gỗ100000
Đá đúc thiên phẩm2
Đá truyền thuyết2
Túi nguyên liệu giám định10
Quân lương20

30

Thục Quốc danh tướng lục1
binh phù hạp lv410
Nguyên liêu siêu trang bị2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Rơm tươi2
Đá đúc thiên phẩm2
Đùi gà1
Đá tinh luyện125

31

Đá tinh luyện1200
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5

32

Đá đột phá1000
Kim cương100
Túi nguyên liệu giám định5
Rơm khô10
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125

33

Rơm tươi40
Danh sách tướng1
Tướng hồn120
Thẻ kỹ năng125
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá tinh luyện125

34

Mực Tốt40
Tướng hồn125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5
Rơm khô20
Thẻ kỹ năng130
Gỗ100000
Đan EXP lớn10

35

Đá đột phá1200
Tuần mã đan30
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Mực thường25
Lệnh chiêu mộ20
Đá đúc thiên phẩm1
Đồng250000

36

Tướng hồn2000
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125
Đá đột phá30
Tuần Mã Đan50
Lệnh chiêu mộ10
Đồng250000

37

Tàng thư Thiếp 5 sao1
Thẻ kỹ năng125
Đá tinh luyện125
Mực thường25
Đồng250000
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Tướng hồn150
Đá đúc thiên phẩm2
Đá rèn tốt2

38

Đá rèn tốt20
binh phù hạp lv410
Nguyên liêu siêu trang bị2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Rơm tươi2
Đá đúc thiên phẩm2
Đùi gà1
Đá tinh luyện130

39

Nguyên liệu siêu trang bị20
Tuần mã đan50
Đá đột phá30
Thẻ kỹ năng130
binh phù hạp lv 410
Lệnh điểm tướng1
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Mực tốt2

40

Danh tướng lục Tam Quốc1
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Đá tinh luyện170
Thẻ kỹ năng150
Túi nguyên liệu giám định10
Đá đúc thiên phẩm3

41

Đá tinh luyện1500
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5

42

Đá đột phá1400
binh phù hạp lv310
Túi nguyên liệu giám định5
Rơm khô10
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125

43

Rơm tươi50
Danh sách tướng1
Tướng hồn120
Thẻ kỹ năng125
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá tinh luyện125

44

Mực Tốt50
Tướng hồn125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5
Rơm khô20
Thẻ kỹ năng130
Gỗ100000
Đan EXP lớn10

45

Đá đột phá1600
Tuần mã đan30
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Mực thường25
Lệnh chiêu mộ20
Đá đúc thiên phẩm1
Đồng250000

46

Tướng hồn2000
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125
Đá đột phá30
Tuần Mã Đan50
Lệnh chiêu mộ10
Đồng250000

47

Tàng thư Thiếp 5 sao1
Thẻ kỹ năng125
Đá tinh luyện125
Mực thường25
Đồng250000
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Tướng hồn150
Đá đúc thiên phẩm2
Đá rèn tốt2

48

Đá rèn tốt25
binh phù hạp lv410
Nguyên liêu siêu trang bị2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Rơm tươi2
Đá đúc thiên phẩm2
Đùi gà1
Đá tinh luyện130

49

Nguyên liệu siêu trang bị25
Tuần mã đan50
Đá đột phá30
Thẻ kỹ năng130
binh phù hạp lv 410
Lệnh điểm tướng1
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Mực tốt2

50

Sách bố trận10
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Đá tinh luyện170
Thẻ kỹ năng150
Túi nguyên liệu giám định10
Đá đúc thiên phẩm3

51

Đá tinh luyện2000
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5

52

Đá đột phá1800
binh phù hạp lv310
Túi nguyên liệu giám định5
Rơm khô10
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125

53

Rơm tươi55
Danh sách tướng1
Tướng hồn120
Thẻ kỹ năng125
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá tinh luyện125

54

Mực Tốt55
Tướng hồn125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5
Rơm khô20
Thẻ kỹ năng130
Gỗ100000
Đan EXP lớn10

55

Đá đột phá2000
Tuần mã đan30
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Mực thường25
Lệnh chiêu mộ20
Đá đúc thiên phẩm1
Đồng250000

56

Rương cường hóa siêu cấp2
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125
Đá đột phá30
Tuần Mã Đan50
Lệnh chiêu mộ10
Đồng250000

57

Tàng thư Thiếp 5 sao1
Thẻ kỹ năng125
Đá tinh luyện125
Mực thường25
Đồng250000
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Tướng hồn150
Đá đúc thiên phẩm2
Đá rèn tốt2

58

Đá rèn tốt27
binh phù hạp lv410
Nguyên liêu siêu trang bị2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Rơm tươi2
Đá đúc thiên phẩm2
Đùi gà1
Đá tinh luyện130

59

Nguyên liệu siêu trang bị27
Tuần mã đan50
Đá đột phá30
Thẻ kỹ năng130
binh phù hạp lv 410
Lệnh điểm tướng1
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Mực tốt2

60

Sách bố trận20
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Đá tinh luyện170
Thẻ kỹ năng150
Túi nguyên liệu giám định10
Đá đúc thiên phẩm3

61

Đá tinh luyện3000
Rương trang bị cam2
Thẻ kỹ năng125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5

62

Đá đột phá2000
Kim cương100
Túi nguyên liệu giám định5
Rơm khô10
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125

63

Mực tốt65
Danh sách tướng1
Tướng hồn120
Thẻ kỹ năng125
Đan EXP lớn10
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá tinh luyện125

64

Nguyên liệu siêu trang bị27
Tướng hồn125
Nguyên liệu trang bị trung cấp15
Đá đúc thiên phẩm1
Đá đúc sử thi5
Rơm khô20
Thẻ kỹ năng130
Gỗ100000
Đan EXP lớn10

65

Đá đột phá2200
Tuần mã đan30
Đá rèn thường15
Túi nguyên liệu giám định5
Đá truyền thuyết2
Mực thường25
Lệnh chiêu mộ20
Đá đúc thiên phẩm1
Đồng250000

66

Rương cường hóa siêu cấp3
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125
Đá đột phá30
Tuần Mã Đan50
Lệnh chiêu mộ10
Đồng250000

67

Tàng thư Thiếp 5 sao3
Thẻ kỹ năng125
Đá tinh luyện125
Mực thường25
Đồng250000
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Tướng hồn150
Đá đúc thiên phẩm2
Đá rèn tốt2

68

Đá rèn tốt30
binh phù hạp lv410
Nguyên liêu siêu trang bị2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Rơm tươi2
Đá đúc thiên phẩm2
Đùi gà1
Đá tinh luyện130

69

Nguyên liệu siêu trang bị35
Tuần mã đan50
Đá đột phá30
Thẻ kỹ năng130
binh phù hạp lv 410
Lệnh điểm tướng1
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Mực tốt2

70

Siêu thần Tướng Tam Quốc1
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Đá tinh luyện170
Thẻ kỹ năng150
Túi nguyên liệu giám định10
Đá đúc thiên phẩm3

71

Rương cường hóa siêu cấp3
Mực thường20
Đá rèn thường20
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Đá tinh luyện125
Đá đột phá30
Tuần Mã Đan50
Lệnh chiêu mộ10
Đồng250000

72

Tàng thư Thiếp 5 sao3
Thẻ kỹ năng125
Đá tinh luyện125
Mực thường25
Đồng250000
Nguyên liệu trang bị trung cấp20
Tướng hồn150
Đá đúc thiên phẩm2
Đá rèn tốt2

73

Đá rèn tốt35
binh phù hạp lv410
Nguyên liêu siêu trang bị2
Đá rèn tốt2
Mực tốt2
Rơm tươi2
Đá đúc thiên phẩm2
Đùi gà1
Đá tinh luyện130

74

Nguyên liệu siêu trang bị40
Tuần mã đan50
Đá đột phá30
Thẻ kỹ năng130
binh phù hạp lv 410
Lệnh điểm tướng1
Đá rèn tốt2
Rơm tươi2
Mực tốt2

75

Sách bố trận50
Đá rèn tốt5
Rơm tươi5
Đá rèn tốt5
Mực tốt5
Đá tinh luyện200
Thẻ kỹ năng200
Sách bố trận5
Đá đúc thiên phẩm3

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ