Sự kiệnChuỗi Sự Kiện Chào Mừng Server Đặc Biệt Anh Bảy

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Server Đặc Biệt Anh Bảy

21/06

Chuỗi Sự Kiện Chào Mừng Server Đặc Biệt Anh Bảy Tuần 01


Xin chào toàn thể Chúa Công của Tam Quốc X, để chào mừng Server Đặc Biệt Anh Bảy ra mắt, BQT Tam Quốc X gửi tới Chúa Công chuỗi sự kiện như sau:

X2 EXP Từ 8h 23/06 đến 3h59'59s ngày 30/06 - Trong thời gian này vượt ải phụ bản nhận x2 exp
X2 Nạp Từ 8h 23/06 đến 3h59'59s ngày 30/06 - Mỗi gói trong ngày sẽ được reset 1 lần. Thời gian reset gói sẽ là 4:00:00 hàng ngày trong thời gian diễn ra sự kiện
Quà Đăng Nhập Anh Bảy Từ 8h 23/06 đến 3h59'59s ngày 30/06 - Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công đăng nhập máy chủ Anh Bảy sẽ nhận ngay phần thưởng vô cùng hậu hĩnh!
Vòng quay may mắn 7 ngày(Từ 8:00 ngày 23/06 - 3:59 ngày 30/06)
Tỉ lệ (%)QuàSố lượng
20Đùi Gà5
15Danh sách tướng (cam)2
15Lệnh điểm tướng2
15Nguyên liệu siêu trang bị25
15Kim Cương2500
10Hộp binh thư 5 sao1
2Đá rèn tốt25
1Danh tướng lục tam quốc1
Ngày lễ - Đăng nhập 7 ngày (Từ 4h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
NgàyThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1Lệnh điểm tướng1Đồng20,000Item VQMM1Item CC TL5
2Kim cương150Đồng50,000Đá rèn thường30Item CC TL5
3Rơm khô30Đồng100,000Quân lương50Item CC TL7
4Kim cương200Đồng150,000Mục thường30Item CC TL7
5Kim cương200Đồng200,000Tuần Mã Đan200Item CC TL8
6Kim cương200Đồng200,000Đá đột phá200Item CC TL8
7Nguyên liệu trang bị cao cấp15Đồng300,000Quân lương50Item CC TL10
Tích Tiêu Tổng ngày (Từ 8h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
Mốc KC TiêuThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1,000Đồng20,000Đá tinh luyện100Binh phù hạp Lv320Đùi gà1
3,000Đồng50,000Rương trang bị cam2Lệnh chiêu mộ10Tướng Hồn150
5,000Đồng100,000Rương trang bị cam3Đùi gà1Lệnh điểm tướng1
10,000Đồng150,000Quỷ Cốc Tử bậc 41Rương trang bị cam5Danh sách tướng1
20,000Đồng200,000Mực tốt25Tam Lược bậc 42Đùi gà2
30,000Đồng300,000Nguyên liệu siêu trang bị25Túi nguyên liệu giám định50Đùi gà2
40,000Đồng400,000Đá rèn tốt30Đá đột phá500Đùi gà3
50,000Đồng500,000Đá đột phá600Nguyên liệu siêu trang bị50Hộp binh thư 5 sao1
75,000Đồng1,000,000Đá đột phá800Nguyên liệu siêu trang bị50Thẻ kỹ năng1,500
100,000Đồng2,000,000Đá rèn tốt75Nguyên liệu siêu trang bị75Mực tốt125
Sự kiện Online nhận quà
Thời gian sự kiện: ngày 29.05 (19:00 29.06 - 21:30 ngày 29.06)
Phạm vi: All server
Thời gian nhận thưởngThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
19h - 19h30Item TL & CC5Kim cương50Vàng50,000Đá rèn thường5
19h30 - 20hItem TL & CC5Kim cương50Vàng75,000Đá rèn thường5
20h - 20h30Item TL & CC5Kim cương50Vàng100000Đá rèn thường5
20h30 - 21hItem TL & CC5Kim cương50Vàng125000Đá rèn thường5
21h - 21h30Item TL & CC5Kim cương50Vàng150000Đá rèn thường5
Shop giảm giá 
25/06 - 26/06
Vật phẩmSố lượngGiá gốcGiá giảmGiá MuaSố lần mua% giảm
Rương chiến mã1300012001800160%
Rương trang bị Dao Quang120008001200360%
Rương trang bị Xích Hồng120008001200360%
Đùi gà11006040840%
Nguyên liệu siêu trang bị516008008001050%
Đá tinh luyện 200800480320540%
Đá đột phá10010006004001040%
Đá truyền thuyết110035652065%
Đá đúc thiên phẩm1200901102055%
Đá đúc sử thi18024562070%
Thẻ kỹ năng10020080120560%
Tướng hồn1004001602402060%
Lệnh điểm tướng125005002000280%
Túi nguyên liệu giám định105002003002060%
Đá rèn tốt52500100015001060%
Đồng200000010002507501075%
Rương trang bị Nhẫn120008001200160%
Tích Tiểu Thành Đại (Từ 4h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
NgàyMốc KCThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
1300Túi nguyên liệu giám định20Đá đúc sử thi8Đùi Gà3Item CC TL10
2300Tướng hồn500Mực thường25Đùi Gà3Item CC TL15
3300Nguyên liệu trang bị cao cấp12Đá đột phá300Đùi Gà3Item CC TL20
4300Đá rèn tốt3Rơm khô30Đùi Gà3Item CC TL20
5300Đá đột phá500Rơm tươi7Đùi Gà3Item CC TL25
6300Tam Lược bậc 51Đồng1,000,000Đùi Gà4Item CC TL25
7300Tam Lược bậc 52Mực tốt10Đùi Gà4Item CC TL40
Quà đạt cấp Chủ Công 7 ngày (8h 23/06 đến 3h59'59s ngày 30/06)
CấpThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SL
10Thẻ kỹ năng200Đồng100,000Kim cương100
15Thẻ kỹ năng300Đồng200,000Kim cương200
20Binh phù hạp Lv 1200Đồng300,000Kim cương300
25Nguyên liệu trang bị cao cấp20Đồng400,000Kim cương400
30Túi nguyên liệu giám định100Đồng500,000Kim cương500
35Đá tinh luyện300Đồng600,000Kim cương600
40Đá đột phá500Đồng700,000Kim cương700
45Đá đột phá1,000Đồng800,000Kim cương800
50Hộp binh thư 5 sao1Đồng900,000Kim cương900
55Rương chiến mã1Đồng1,000,000Kim cương1,000
60Triệu Vân1Đồng1,500,000Kim Cương1,500
70Sách bố trận10Đồng2,000,000Kim Cương2,000
Tầm Long (7 ngày) (Từ 8h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
Item sử dụng
Vật phẩm vòng quay
Số lượng
Tỉ trọng
Thưởng cố địnhThưởng thêm
MốcQuàSố lượngMốcQuàSố lượng
Item TL
Kim cương200100200Kim cương150050Tướng hồn500
Đá rèn tốt130400Thẻ kỹ năng3500100Rương trang bị xích hồng1
Nguyên liệu siêu trang bị215500Đá đột phá4500200Đá rèn tốt20
Kim Cương200001650Nguyên liệu siêu trang bị175
 
Kim cương500100800Đá rèn tốt200
Nguyên liệu trang bị cao cấp5150 
Tuần Mã Đan10200
 
Đá tinh luyện20100
Rơm tươi1150
Nguyên liệu trang bị trung cấp5150
Rơm khô5150
Mực thường5150
Đồng50000150
Đá đột phá10150
Phá Quân Sách10200
Đá tinh luyện25200
Tửu quán 7 ngày (Từ 4h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
50Đồng200,000Thẻ kỹ năng500Đùi Gà2Item TL CC10
100Đồng300,000Thẻ kỹ năng750Đá Tinh luyện300Item TL CC20
150Đồng500,000Nguyên liệu trang bị cao cấp50Đá đột phá500Lệnh điểm tướng1
200Hộp binh thư 5 sao1Rương trang bị Dao Quang1Đá rèn thường50Tuần Mã Đan750
250Danh Tướng Lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định75Nguyên liệu trang bị cao cấp100Đá đúc thiên phẩm10
300Rương trang bị Xích Hồng1Rơm tươi50Quỷ Cốc Tử bậc 42Lệnh điểm tướng2
400Siêu Thần Tướng Tam Quốc1Hộp binh thư 5 sao2Mực tốt50Đá đột phá1,500
Tích nạp Ngày (Từ 4h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đùi Gà3Túi nguyên liệu giám định10Đồng200,000Thẻ kỹ năng500
300Đùi Gà3Tướng hồn500Rương trang bị xích hồng1Đá đúc sử thi5
500Đùi Gà4Túi nguyên liệu giám định30Thẻ kỹ năng1,000Item VQMM1
1,000Danh sách Tướng1Đá đúc thiên phẩm5Đùi Gà5Đồng2,000,000
2,500Danh tướng lục Tam Quốc1Túi nguyên liệu giám định50Thẻ kỹ năng2,500Đùi Gà6
6,000Sách Siêu Thần Tướng1Đá rèn tốt15Rơm tươi30Lệnh điểm tướng2
7,500Rương Trang bị Nhẫn2Đá hiền giả1,500Bụi sao cao cấp30Lệnh điểm tướng2
10,000Đá ngũ sắc30Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị20
15,000Sách Bố Trận20Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Nguyên liệu siêu trang bị20
Tích nạp ngày Ngày Lễ (Từ 8h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
120Đá đột phá200Rương trang bị cam5Đồng200,000Item TL CC8
300Nguyên liệu siêu trang bị3Rương trang bị cam10Đá tinh luyện250Item TL CC10
500Đá đột phá500Túi nguyên liệu giám định30Lệnh điểm tướng1Item TL CC15
1,000Nguyên liệu siêu trang bị5Đá đúc thiên phẩm5Lệnh điểm tướng2Item TL CC20
2,500Đá rèn tốt5Đá tinh luyện1,500Nguyên liệu siêu trang bị10Item TL CC20
6,000Sách Bố Trận15Chân-Quan Vũ1Mực tốt30Item TL CC25
10,000Đá rèn tốt10Tàng thư thiếp cao cấp2Mực tốt50Item TL CC30
15,000Sách Bố Trận25Tàng thư thiếp cao cấp2Mực tốt75Quà ưu đãi Phù Thạch1
Tích nạp Tổng (Từ 4h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Đá đột phá500Đồng1,000,000Đá truyền thuyết5
1,000Đùi gà3Rương Chiến Mã1Đồng2,000,000Đá truyền thuyết5
2,500Đùi gà4Thẻ kỹ năng1,500Rương trang bị xích hồng2Đá thúc thiên phẩm5
5,000Đùi gà5Rơm tươi50Hộp binh thư 5 sao1Đá đột phá2,000
10,000Đá rèn tốt25Thẻ kỹ năng2,000Túi nguyên liệu giám định150Đồng5,000,000
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Mực tốt100Đá truyền thuyết20Đùi gà10
20,000Đá rèn tốt35Thẻ kỹ năng3,000Đá đúc thiên phẩm25Trương Liêu - Bất khả chiến bại1
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Mực tốt100Đá tinh luyện2,500Tàng thư thiếp cao cấp1
30,000Đá rèn tốt45Thẻ kỹ năng4,000Mực tốt200Sách bố trận25
40,000Rương trang bị Nhẫn4Bụi sao cao cấp200Đá hiền giả2,500Tàng thư thiếp cao cấp1
50,000Sách bố trận35Tàng thư thiếp cao cấp2Đá tinh luyện5,000Xích Thố (đỏ)1
60,000Nguyên liệu siêu trang bị50Rương cường hóa siêu cấp3Tàng thư thiếp cao cấp2Quà Ưu đãi Phù Thạch2
75,000Đá rèn tốt50Rương cường hóa siêu cấp3Quà Ưu đãi Phù Thạch2Rương trang bị Nhẫn2
100,000Sách bố trận50Rương cường hóa siêu cấp4Quà Ưu đãi Phù Thạch2Rương trang bị Nhẫn2
Tích nạp Tổng Ngày Lễ (Từ 4h ngày 23/06 - 3h59' 30/06)
MốcThưởng 1SLThưởng 2SLThưởng 3SLThưởng 4SL
500Đùi gà2Tướng hồn500Đồng200,000Item TL CC20
1,000Lệnh điểm tướng1Thẻ kỹ năng500Đá tinh luyện200Item TL CC25
2,500Đùi gà4Túi nguyên liệu giám định50Lệnh điểm tướng1Item TL CC30
5,000Đá rèn tốt10Tướng hồn2,500Đá đột phá1,000Item TL CC40
10,000Đùi gà8Chân-Quan Vũ1Đá đúc thiên phẩm20Item TL CC45
15,000Nguyên liệu siêu trang bị30Thẻ kỹ năng3,000Đá đúc thiên phẩm25Item TL CC55
20,000Đá rèn tốt35Tàng thư thiếp cao cấp1Mực tốt50Item Tầm Long55
25,000Nguyên liệu siêu trang bị40Hỏa kê4Rơm tươi100Item Tầm Long60
30,000Đá rèn tốt45Thẻ kỹ năng4,000Mực tốt200Item Tầm Long75
40,000Sách bố trận30Quà Ưu đãi Phù Thạch2Rơm tươi225Item Tầm Long85
50,000Sách bố trận30Tàng thư thiếp cao cấp2Mực tốt250Item Tầm Long100
75,000Thương Xích Hà
(vũ khí đỏ)
1Rương cường hóa siêu cấp5Quà Ưu đãi Phù Thạch2Item Tầm Long120
100,000Đá ngũ sắc120Sách bố trận60Rương cường hóa siêu cấp5Quà Ưu đãi Phù Thạch4
Cửu Cung (Từ 8h ngày 25/4 - 3h59' 30/06) 
Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài Cửu Cung - Sử dụng Chìa để lật bài
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
 
Tầng
Quà Key
Số lượng
    
1Đá tinh luyện150 21Đá tinh luyện1000 41Đá tinh luyện1500 61Đá tinh luyện3000 81Rương cường hóa siêu cấp3
2Đá đột phá100 22Đá đột phá800 42Đá đột phá1400 62Đá đột phá2000 82Đá rèn tốt40
3Rơm tươi5 23Rơm tươi25 43Rơm tươi55 63Rơm tươi100 83Bụi sao cao cấp75
4Mực tốt5 24Mực tốt25 44Mực tốt55 64Nguyên liệu siêu trang bị40 84Đá hiền giả1,750
5Nguyên liệu siêu trang bị2 25Đá rèn tốt 10 45Đá đột phá1600 65Đá đột phá2500 85Sách bố trận60
6Tướng hồn300 26Rương chiến mã2 46Tướng hồn2000 66Bụi sao cao cấp25 86Siêu thần tướng Tam Quốc2
7Rương chiến mã1 27Tuần Mã Đan800 47Tuần Mã Đan1000 67Tàng thư Thiếp 5 sao3 87Mực tốt150
8Tuần Mã Đan200 28Nguyên liệu siêu trang bị12 48Đá rèn tốt 25 68Mực tốt100 88Bụi sao cao cấp100
9Nguyên liệu siêu trang bị3 29Tướng hồn1500 49Nguyên liệu siêu trang bị25 69Nguyên liệu siêu trang bị45 89Sách bố trận65
10Ngô Quốc Danh Tướng Lục1 30Thục Quốc danh tướng lục1 50Sách bố trận10 70Sách bố trận50 90Chân-Quan Vũ1
11Đá tinh luyện300 31Đá tinh luyện1200 51Đá tinh luyện2000 71Rương cường hóa siêu cấp3    
12Đá đột phá250 32Đá đột phá1000 52Đá đột phá1800 72Hộp binh thư 5 sao2    
13Rơm tươi10 33Rơm tươi40 53Rơm tươi75 73Bụi sao cao cấp50    
14Mực tốt10 34Mực tốt40 54Mực tốt75 74Đá hiền giả1,500    
15Nguyên liệu siêu trang bị5 35Đá đột phá1200 55Đá đột phá2000 75Rương chiến mã2    
16Tướng hồn750 36Tướng hồn2000 56Rương cường hóa siêu cấp2 76Rương cường hóa siêu cấp3    
17Tàng Thư Thiếp 5 sao1 37Hộp binh thư 5 sao1 57Tuần Mã Đan1500 77Rơm tươi150    
18Đá đột phá500 38Đá rèn tốt 20 58Đá rèn tốt 27 78Bụi sao cao cấp60    
19Nguyên liệu siêu trang bị7 39Nguyên liệu siêu trang bị20 59Nguyên liệu siêu trang bị35 79Đá hiền giả1,500    
20Ngụy Quốc Danh tướng lục1 40Danh tướng lục Tam Quốc1 60Sách bố trận30 80Sách bố trận55    

 

 

 

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ