Tin tứcƯU ĐÃI SERVER ĐẶC BIỆT - THỨC TỈNH

ƯU ĐÃI SERVER ĐẶC BIỆT - THỨC TỈNH

21/05

Máy Chủ Siêu đặc biệt - Thức Tỉnh

 

Quà tặng đặc biệt đăng nhập Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 30/05/2024

Lưu ý: Mỗi Chúa Công có thể nhận 1 lần, nhận thưởng qua thư

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công đăng nhập máy chủ Thức Tỉnh sẽ nhận ngay phần thưởng vô cùng hậu hĩnh!

Quà tặng

Tên vật phẩm

Số lượng

Sách Siêu Thần Tướng

1

Danh tướng lục Tam Quốc

1

Danh sách Tướng

2

Hộp Binh Thư 5 sao

5

Đan EXP lớn

500

Thẻ kĩ năng

5000

Đồng

5.000.000

Gỗ

1.000.000

Tướng hồn

2500

Rương binh phù level 1

100

Rương binh phù level 2

100

Rương binh phù level 3

100

Rương binh phù level 4

100

Đùi gà

10

Đá tinh luyện

2500

Rương trang bị xích hồng

4

Đá đúc thiên phẩm

10

Đá đúc sử thi

20

Đá truyền thuyết

15

Lệnh Chiêu Mộ

20

Lệnh Điểm Tướng

5

Kim Cương

2024

Nguyên liệu siêu trang bị

20

Đá rèn tốt

10

Chúa công nhận thưởng tại hòm thư trong game. Mỗi nhân vật sẽ chỉ nhận được 1 lần!

__________________

X2 Kim Cương khi nạp tại Máy Chủ Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 30/05/2024

Lưu ý: 

  • Mỗi gói nạp sẽ chỉ được x2 duy nhất 1 lần trong ngày. Sau 4:00 ngày hôm sau gói nạp sẽ được reset x2. 
  • Mỗi ngày sẽ reset x2 toàn bộ gói nạp của tài khoản trong Server Thức Tỉnh

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nạp Kim Cương (Tất cả các giá trị) sẽ nhận được x2 kim cương. Các Chúa Công vui lòng lưu ý, mỗi gói nạp chỉ được x2 duy nhất 1 lần trong ngày. Sau 4:00 ngày tiếp theo gói nạp mới được reset x2. Các Chúa Công lưu ý để tránh gặp nhầm lẫn không đáng có.

__________________

Nạp mỗi tuần - Nhận đồ đỏ tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 23/06/2024

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận ưu đãi tối đa 1 lần

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp mỗi tuần đạt 10 triệu VNĐ sẽ có thể nhận ngay Trang Bị Đỏ, cụ thể như sau:

Ưu đãi user VIP

Nạp tuần 1

Nạp Tuần 2

Nạp Tuần 3

Nạp Tuần 4

Kích hoạt đủ tháng (Tổng nạp 4 tuần)

Tổng nạp mỗi tuần đạt

10 triệu VNĐ

Thương Xích Hà (Vũ khí đỏ)

Xích Hà Giáp (Trang bị đỏ)

Xích Hà Khôi

Xích Hà Bội

10,000 kim cương

__________________

X2 Kinh nghiệm nhận được tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 30/05/2024

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công sẽ nhận được X2 EXP khi quét ải. Lưu ý, X2 EXP chỉ áp dụng cho quét ải phụ bản, không tính vào các tính năng khác.

__________________

Cửa hàng Tam Quốc X Đặc Biệt tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 30/05/2024

Lưu ý: Cửa hàng sẽ mở trên Funstore. Chúa Công có thể truy cập Funstore thông qua đường link: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công có thể tham gia Cửa Hàng Tam Quốc X đặc biệt để sở hữu những vật phẩm GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT, dành riêng cho server Thức Tỉnh. Các Chúa Công ở Máy Chủ khác không thể giao dịch tại cửa hàng Tam Quốc X đặc biệt này, vì thế các Chúa Công hãy tận dụng cơ hội này nhé!

__________________

Đua Top Lực Chiến tại Máy Chủ Máy Chủ Siêu đặc biệt - Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 06/06/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Thức Tỉnh

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 lực chiến Server đặc biệt Thức Tỉnh sẽ nhận được gói quà tương ứng.

TOP

Quà

1

KC *20,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 400

Tàng thư thiếp cao cấp * 3

Lân Quang Kích (đỏ) *1

Lân Quang Khôi (đỏ) *1

2

KC *15,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 250

Tàng thư thiếp cao cấp * 2

Lân Quang Kích (đỏ) *1

3

KC *10,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 250

Tàng thư thiếp cao cấp * 1

Rương trang bị Xích hồng *4

4-5

KC *7,500

Nguyên liệu siêu trang bị * 150

Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1

Rương trang bị Xích hồng *3

6-10

KC *5,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 75

Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1

Rương trang bị Xích hồng *2

__________________

Đua Top Nạp tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 06/06/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ Siêu đặc biệt - Thức Tỉnh

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 Nạp Kim Cương Server đặc biệt Thức Tỉnh sẽ nhận được gói quà tương ứng.

TOP

Quà

Tiêu tối thiểu (KC)

1

KC *50,000

Siêu thần Tướng Tam Quốc *3

Sách bố trận *50

Lân Quang Giáp (đỏ) *1

Lân Quang Trụy (đỏ) *1

Danh hiệu "Quần Hùng Chi Vương"

200000

2

KC *30,000

Siêu thần Tướng Tam Quốc *2

Sách bố trận *35

Lân Quang Giáp (đỏ) *1

Danh hiệu "Siêu Thần Chiến Tướng"

150000

3

KC *20,000

Siêu Thần tướng Tam Quốc *1

Rương trang bị Xích hồng *4

Sách bố trận *25

Danh hiệu "Mãnh Tướng Vô Song"

100000

4-5

KC *15,000

Danh tướng lục tam quốc *2

Rương trang bị Xích hồng *1

Sách bố trận *15

50000

6-10

KC *10,000

Danh tướng lục tam quốc*1

Rương trang bị Xích hồng *1

Sách bố trận *10

25000

__________________

Đua Top Châu Quận tại Máy Chủ Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 06/06/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Thức Tỉnh

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 Công Huân cá nhân Server đặc biệt Thức Tỉnh sẽ nhận được gói quà tương ứng.

TOP

Quà

1

KC * 20.000

Đá rèn tốt *100

Tàng thư thiếp cao cấp *2

Đá tinh luyện *20.000

Đá đột phá *20.000

2

KC * 15.000

Đá rèn tốt * 60

Tàng thư thiếp cao cấp *1

Đá tinh luyện *15.000

Đá đột phá *15.000

3

KC * 10.000

Đá rèn tốt * 40

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *10.000

Đá đột phá *10.000

4-5

KC * 7.500

Đá rèn tốt * 20

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *7.500

Đá đột phá *7.500

6-10

KC * 5.000

Đá rèn tốt * 15

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *5.000

Đá đột phá *5.000

__________________

Đua Top Cấp Chúa Công tại Máy Chủ Thức Tỉnh

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/05 đến 03:59 ngày 06/06/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Thức Tỉnh

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 cấp độ cá nhân cao nhất Server đặc biệt Thức Tỉnh sẽ nhận được gói quà tương ứng. Lưu ý, đối với những trường hợp người chơi bằng cấp nhau sẽ tính thời gian lên cấp nhanh nhất.

TOP

Quà

1

KC * 20.000

Rương chiến Mã *3

Mực tốt * 150

Tuần Mã Đan * 5000

Hồn Công Vật Lv12 *1

2

KC * 15.000

Rương chiến Mã *2

Mực tốt * 100

Tuần Mã Đan * 4000

Hồn Công Vật Lv11 *1

3

KC * 12.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 75

Tuần Mã Đan * 3000

Hồn Công Vật Lv10 *1

4-5

KC * 8.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 50

Tuần Mã Đan * 2000

Hồn Công Vật Lv9 *1

6-10

KC * 5.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 30

Tuần Mã Đan * 1000

Hồn Công Vật Lv8 *1

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ