Tin tứcƯU ĐÃI SERVER ĐẶC BIỆT - ANH BẢY

ƯU ĐÃI SERVER ĐẶC BIỆT - ANH BẢY

21/06

Quà Tặng đặc biệt khi Đăng Nhập Server Đặc Biệt (Thời gian: 8:00 23/6/2024 - 3:59 ngày 30/6/2024)

Mỗi người chơi chỉ có thể nhận được 1 lần

Quà tặng
Tên vật phẩmSố lượng
Sách Siêu Thần Tướng1
Danh tướng lục Tam Quốc1
Danh sách Tướng2
Hộp Binh Thư 5 sao5
Đan EXP lớn500
Thẻ kĩ năng5000
Đồng5.000.000
Gỗ1.000.000
Tướng hồn2500
Rương binh phù level 1100
Rương binh phù level 2100
Rương binh phù level 3100
Rương binh phù level 4100
Đùi gà10
Đá tinh luyện2500
Rương trang bị xích hồng4
Đá đúc thiên phẩm10
Đá đúc sử thi20
Đá truyền thuyết15
Lệnh Chiêu Mộ20
Lệnh Điểm Tướng5
Kim Cương2024
Nguyên liệu siêu trang bị20
Đá rèn tốt10

 

X2 Kim Cương khi nạp tại Máy Chủ Anh Bảy

Thời gian: Từ 8:00 23/6/2024 - 3:59 ngày 30/6/2024
Lưu ý: 
Mỗi gói nạp sẽ chỉ được x2 duy nhất 1 lần trong ngày. Sau 4:00 ngày hôm sau gói nạp sẽ được reset x2. 
Mỗi ngày sẽ reset x2 toàn bộ gói nạp của tài khoản trong Server Anh Bảy
Nội dung sự kiện:
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nạp Kim Cương (Tất cả các giá trị) sẽ nhận được x2 kim cương. Các Chúa Công vui lòng lưu ý, mỗi gói nạp chỉ được x2 duy nhất 1 lần trong ngày. Sau 4:00 ngày tiếp theo gói nạp mới được reset x2. Các Chúa Công lưu ý để tránh gặp nhầm lẫn không đáng có.
 

Nạp mỗi tuần - Nhận đồ đỏ tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

Thời gian: Từ 8:00 23/6/2024 - 3:59 ngày 07/07/2024

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận ưu đãi tối đa 1 lần

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp mỗi tuần đạt 10 triệu VNĐ sẽ có thể nhận ngay Trang Bị Đỏ.

 

X2 Kinh nghiệm nhận được tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

Thời gian: Từ 8:00 23/6/2024 - 3:59 ngày 30/6/2024

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công sẽ nhận được X2 EXP khi quét ải. Lưu ý, X2 EXP chỉ áp dụng cho quét ải phụ bản, không tính vào các tính năng khác.
 

Cửa hàng Tam Quốc X Đặc Biệt tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

Thời gian: Từ 8:00 23/6/2024 - 3:59 ngày 30/6/2024
Lưu ý: Cửa hàng sẽ mở trên Funstore. Chúa Công có thể truy cập Funstore thông qua đường link: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công có thể tham gia Cửa Hàng Tam Quốc X đặc biệt để sở hữu những vật phẩm GIỚI HẠN ĐẶC BIỆT, dành riêng cho server Anh Bảy. Các Chúa Công ở Máy Chủ khác không thể giao dịch tại cửa hàng Tam Quốc X đặc biệt này, vì thế các Chúa Công hãy tận dụng cơ hội này nhé!

 

Quà Đăng Nhập Server Anh Bảy:

- Người chơi khi tham gia Máy chủ Anh Bảy sẽ nhận ngay bộ phần thưởng vô cùng hậu hĩnh
- Thời gian: Từ 8:00 23/6/2024 - 3:59 ngày 30/6/2024
- Phạm vi: Chỉ áp dụng cho Máy Chủ Đặc Biệt Anh Bảy

 

 

Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

 

Đua Top Lực Chiến tại Máy Chủ Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/06 đến 03:59 ngày 07/07/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Anh Bảy

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 lực chiến Server đặc biệt Anh Bảy sẽ nhận được gói quà tương ứng.

 

TOP

Quà

1

KC *20,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 400

Tàng thư thiếp cao cấp * 3

Lân Quang Kích (đỏ) *1

Lân Quang Khôi (đỏ) *1

2

KC *15,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 250

Tàng thư thiếp cao cấp * 2

Lân Quang Kích (đỏ) *1

3

KC *10,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 250

Tàng thư thiếp cao cấp * 1

Rương trang bị Xích hồng *4

4-5

KC *7,500

Nguyên liệu siêu trang bị * 150

Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1

Rương trang bị Xích hồng *3

6-10

KC *5,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 75

Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1

Rương trang bị Xích hồng *2

 

Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

 

Đua Top Nạp tại Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/06 đến 03:59 ngày 07/07/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 Nạp Kim Cương Server đặc biệt Anh Bảy sẽ nhận được gói quà tương ứng.

 

TOP

Quà

Tiêu tối thiểu (KC)

1

KC *50,000

Siêu thần Tướng Tam Quốc *3

Sách bố trận *50

Lân Quang Giáp (đỏ) *1

Lân Quang Trụy (đỏ) *1

Danh hiệu "Quần Hùng Chi Vương"

200000

2

KC *30,000

Siêu thần Tướng Tam Quốc *2

Sách bố trận *35

Lân Quang Giáp (đỏ) *1

Danh hiệu "Siêu Thần Chiến Tướng"

150000

3

KC *20,000

Siêu Thần tướng Tam Quốc *1

Rương trang bị Xích hồng *4

Sách bố trận *25

Danh hiệu "Mãnh Tướng Vô Song"

100000

4-5

KC *15,000

Danh tướng lục tam quốc *2

Rương trang bị Xích hồng *1

Sách bố trận *15

50000

6-10

KC *10,000

Danh tướng lục tam quốc*1

Rương trang bị Xích hồng *1

Sách bố trận *10

25000

 

Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

 

Đua Top Châu Quận tại Máy Chủ Anh Bảy

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/06 đến 03:59 ngày 07/07/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Anh Bảy

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 Công Huân cá nhân Server đặc biệt Anh Bảy sẽ nhận được gói quà tương ứng.

 

TOP

Quà

1

KC * 20.000

Đá rèn tốt *100

Tàng thư thiếp cao cấp *2

Đá tinh luyện *20.000

Đá đột phá *20.000

2

KC * 15.000

Đá rèn tốt * 60

Tàng thư thiếp cao cấp *1

Đá tinh luyện *15.000

Đá đột phá *15.000

3

KC * 10.000

Đá rèn tốt * 40

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *10.000

Đá đột phá *10.000

4-5

KC * 7.500

Đá rèn tốt * 20

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *7.500

Đá đột phá *7.500

6-10

KC * 5.000

Đá rèn tốt * 15

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *5.000

Đá đột phá *5.000

 

Máy Chủ Siêu đặc biệt - Anh Bảy

 

Đua Top Cấp Chúa Công tại Máy Chủ Anh Bảy

Thời gian: Từ 08:00 ngày 23/06 đến 03:59 ngày 07/07/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Anh Bảy

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 cấp độ cá nhân cao nhất Server đặc biệt Anh Bảy sẽ nhận được gói quà tương ứng. Lưu ý, đối với những trường hợp người chơi bằng cấp nhau sẽ tính thời gian lên cấp nhanh nhất.

TOP

Quà

1

KC * 20.000

Rương chiến Mã *3

Mực tốt * 150

Tuần Mã Đan * 5000

Hồn Công Vật Lv12 *1

2

KC * 15.000

Rương chiến Mã *2

Mực tốt * 100

Tuần Mã Đan * 4000

Hồn Công Vật Lv11 *1

3

KC * 12.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 75

Tuần Mã Đan * 3000

Hồn Công Vật Lv10 *1

4-5

KC * 8.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 50

Tuần Mã Đan * 2000

Hồn Công Vật Lv9 *1

6-10

KC * 5.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 30

Tuần Mã Đan * 1000

Hồn Công Vật Lv8 *1

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ