Tin tứcUPDATE THÁNG 5 - TIÊU ĐIỂM TƯỚNG CHÂN QUAN VŨ

UPDATE THÁNG 5 - TIÊU ĐIỂM TƯỚNG CHÂN QUAN VŨ

17/05

UPDATE THÁNG 5 - TIÊU ĐIỂM TƯỚNG CHÂN QUAN VŨ

 

Chào các Chúa Công,

Siêu thần tướng mới, đã được lộ diện trong bản Update sắp tới tại Tam Quốc X có gì đặc sắc? Chúng ta cùng tham khảo qua một chút nhé.

 

Thời gian update dự kiến: 10h - 11h ngày 15.05

 

Tiêu điểm tướng Chân Quan Vũ:

Giới thiệu: Quan Vũ, tự Vân Trường. Năm Kiến An thứ năm (Năm 200), Tào Tháo đông tiến vào đánh bại Lưu Bị và Quan Vũ bị bắt, sau đó theo Tào Tháo tấn công quân của Viên Thiệu ở Quan Đô và ám sát Nhan Lương. Phong Hán Thọ đình hầu, không lâu sau từ chức và trở lại với Lưu Bị, trấn giữ Kinh Châu.


Kỹ năng của Chân Quan Vũ:

 • Chân-Thanh Long Trảm: Gây cho địch xung quanh 6 đợt 60 STVL, đồng thời hồi cho thương binh và thuẫn binh 52.8 (53.2) điểm sĩ khí và trong 5 giây tiếp theo duy trì hồi 10 điểm sĩ khí
 • Chân-Ngạo Cốt Ý: Gây cho phạm vi mục tiêu 148 (155) STVL và tăng cho toàn thể thương binh 40 (41.5) % STVL, duy trì 4 giây.
 • Chân-Bán Nguyệt Trảm: Xóa toàn bộ hiệu quả BUFF của địch phía trước, đồng thời tăng cho thương binh và thuẫn binh 30% tốc độ công, duy trì 6 giây.
  Toàn quân đột kích: Tăng cho tướng và toàn đội 1% STVL
  Phân tích Tướng:
  Sau sự xuất hiện của Chân-Mã Siêu, đội hình kỵ trở thành META được phổ biến nhất. Chân-Quan Vũ (thương binh) được ra mắt với khả năng khống chế kỵ binh khi sở hữu các kỹ năng BUFF cho toàn bộ thương binh và thuẫn binh trong đội hình và tạo cơ hội cho Phép gây sát thương. 


  (GỢI Ý) Binh Thư: Binh Pháp Tôn Tử - Tam Lược
  (GỢI Ý) Chiến Mã: Xích Thố
  (GỢI Ý) Nhẫn: Thiểm Điệm

(GỢI Ý) Đội hình đi cùng Chân-Quan Vũ:

Đội hình 1: Quan Vũ, Mi Phu Nhân, Cam Ninh, Tôn Quyền/Điển Vi

Đội hình 2: Cam Ninh, Lữ Mông, Chúc Dung Phu Nhân/Gia Cát Lượng, Tôn Sách
Đội hình 3: Cam Ninh/Chúc Dung Phu Nhân, Tôn Sách, Điển Vi, Trương Liêu
Đội hình 4: Tào Tháo, Tôn Sách, Quan Vũ/Mi Phu Nhân, Cam Ninh

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ