Tin tức[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] X2 Kim Cương

[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] X2 Kim Cương

29/01

X2 Kim Cương khi nạp tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

 

Thời gian: Từ 8:00 ngày 01/02 đến 03:59 ngày 08/02/2024

Lưu ý: 

  • Mỗi gói nạp sẽ chỉ được x2 duy nhất 1 lần trong ngày. Sau 4:00 ngày hôm sau gói nạp sẽ được reset x2. 
  • Mỗi ngày sẽ reset x2 toàn bộ gói nạp của tài khoản trong Server Giáp Thìn

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nạp Kim Cương (Tất cả các giá trị) sẽ nhận được x2 kim cương. Các Chúa Công vui lòng lưu ý, mỗi gói nạp chỉ được x2 duy nhất 1 lần trong ngày. Sau 4:00 ngày tiếp theo gói nạp mới được reset x2. Các Chúa Công lưu ý để tránh gặp nhầm lẫn không đáng có.

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ