Tin tức[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

25/01

Máy Chủ Siêu đặc biệt - Giáp Thìn 2024

Quà tặng đặc biệt đăng nhập Giáp Thìn 2024

Thời gian: Từ 08:00 ngày 01/02 đến 03:59 ngày 15/02/2024

Lưu ý: Mỗi Chúa Công có thể nhận 1 lần, nhận thưởng qua thư

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công đăng nhập máy chủ Giáp Thìn 2024 sẽ nhận ngay phần thưởng vô cùng hậu hĩnh!

Quà tặng

Tên vật phẩm

Số lượng

Sách Siêu Thần Tướng

1

Danh tướng lục Tam Quốc

1

Danh sách Tướng

2

Hộp Binh Thư 5 sao

5

Đan EXP lớn

500

Thẻ kĩ năng

5000

Đồng

5.000.000

Gỗ

1.000.000

Tướng hồn

2500

Rương binh phù level 1

100

Rương binh phù level 2

100

Rương binh phù level 3

100

Rương binh phù level 4

100

Đùi gà

10

Đá tinh luyện

2500

Rương trang bị xích hồng

4

Đá đúc thiên phẩm

10

Đá đúc sử thi

20

Đá truyền thuyết

15

Lệnh Chiêu Mộ

20

Lệnh Điểm Tướng

5

Kim Cương

2024

Nguyên liệu siêu trang bị

20

Đá rèn tốt

10

Chúa công nhận thưởng tại hòm thư trong game. Mỗi nhân vật sẽ chỉ nhận được 1 lần!

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ