Tin tức[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Nạp mỗi tuần - Nhận đồ đỏ tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Nạp mỗi tuần - Nhận đồ đỏ tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

29/01

Nạp mỗi tuần - Nhận đồ đỏ tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

Thời gian: Từ 08:00 ngày 01/02 đến hết 23:59 ngày 29/02/2024

Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận ưu đãi tối đa 1 lần

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa công nạp mỗi tuần đạt 10 triệu VNĐ sẽ có thể nhận ngay Trang Bị Đỏ, cụ thể như sau:
 

Ưu đãi user VIP

Nạp tuần 1

Nạp Tuần 2

Nạp Tuần 3

Nạp Tuần 4

Kích hoạt đủ tháng (Tổng nạp 4 tuần)

Tổng nạp mỗi tuần đạt

10 triệu VNĐ

Thương Xích Hà (Vũ khí đỏ)

Xích Hà Giáp (Trang bị đỏ)

Xích Hà Khôi

Xích Hà Bội

10,000 kim cương

 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ