Tin tức[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Nạp tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Nạp tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

29/01

Đua Top Nạp tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

Thời gian: Từ 08:00 ngày 01/02 đến 23:59 ngày 15/02/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Giáp Thìn

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 Nạp Kim Cương Server đặc biệt Giáp Thìn sẽ nhận được gói quà tương ứng.


 

TOP

Quà

Nạp tối thiểu (KC)

1

KC *50,000

Siêu thần Tướng Tam Quốc *3

Sách bố trận *50

Lân Quang Giáp (đỏ) *1

Lân Quang Trụy (đỏ) *1

Danh hiệu "Quần Hùng Chi Vương"

200000

2

KC *30,000

Siêu thần Tướng Tam Quốc *2

Sách bố trận *35

Lân Quang Giáp (đỏ) *1

Danh hiệu "Siêu Thần Chiến Tướng"

150000

3

KC *20,000

Siêu Thần tướng Tam Quốc *1

Rương trang bị Xích hồng *4

Sách bố trận *25

Danh hiệu "Mãnh Tướng Vô Song"

100000

4-5

KC *15,000

Danh tướng lục tam quốc *2

Rương trang bị Xích hồng *1

Sách bố trận *15

50000

6-10

KC *10,000

Danh tướng lục tam quốc*1

Rương trang bị Xích hồng *1

Sách bố trận *10

25000

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ