Tin tức[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Lực Chiến tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Lực Chiến tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

29/01

Đua Top Lực Chiến tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

 

Thời gian: Từ 08:00 ngày 01/02 đến 23:59 ngày 15/02/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Giáp Thìn

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 lực chiến Server đặc biệt Giáp Thìn sẽ nhận được gói quà tương ứng.
 

TOP

Quà

1

Tượng Thành Mạ Vàng *1

KC *20,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 400

Tàng thư thiếp cao cấp * 3

Lân Quang Kích (đỏ) *1

Lân Quang Khôi (đỏ) *1

2

KC *15,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 250

Tàng thư thiếp cao cấp * 2

Lân Quang Kích (đỏ) *1

3

KC *10,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 250

Tàng thư thiếp cao cấp * 1

Rương trang bị Xích hồng *4

4-5

KC *7,500

Nguyên liệu siêu trang bị * 150

Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1

Rương trang bị Xích hồng *3

6-10

KC *5,000

Nguyên liệu siêu trang bị * 75

Hộp binh thư 5 sao cam tùy chọn * 1

Rương trang bị Xích hồng *2

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ