Tin tức[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Châu Quận tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Châu Quận tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

29/01

Đua Top Châu Quận tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

Thời gian: Từ 08:00 ngày 01/02 đến 23:59 ngày 15/02/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Giáp Thìn

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 Công Huân cá nhân Server đặc biệt Giáp Thìn sẽ nhận được gói quà tương ứng.


 

TOP

Quà

1

KC * 20.000

Đá rèn tốt *100

Tàng thư thiếp cao cấp *2

Đá tinh luyện *20.000

Đá đột phá *20.000

2

KC * 15.000

Đá rèn tốt * 60

Tàng thư thiếp cao cấp *1

Đá tinh luyện *15.000

Đá đột phá *15.000

3

KC * 10.000

Đá rèn tốt * 40

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *10.000

Đá đột phá *10.000

4-5

KC * 7.500

Đá rèn tốt * 20

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *7.500

Đá đột phá *7.500

6-10

KC * 5.000

Đá rèn tốt * 15

Hộp binh thư 5 sao *1

Đá tinh luyện *5.000

Đá đột phá *5.000

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ