Tin tức[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Cấp Chúa Công tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

[SERVER ĐẶC BIỆT GIÁP THÌN 2024] Đua Top Cấp Chúa Công tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

29/01

Đua Top Cấp Chúa Công tại Máy Chủ Giáp Thìn 2024

Thời gian: Từ 08:00 ngày 01/02 đến 23:59 ngày 15/02/2024

Phạm vị: Chỉ áp dụng trong Máy Chủ đặc biệt Giáp Thìn

Nội dung sự kiện:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chúa Công nằm trong Top 10 cấp độ cá nhân cao nhất Server đặc biệt Giáp Thìn sẽ nhận được gói quà tương ứng. Lưu ý, đối với những trường hợp người chơi bằng cấp nhau sẽ tính thời gian lên cấp nhanh nhất.


 

TOP

Quà

1

KC * 20.000

Rương chiến Mã *3

Mực tốt * 150

Tuần Mã Đan * 5000

Hồn Công Vật Lv12 *1

2

KC * 15.000

Rương chiến Mã *2

Mực tốt * 100

Tuần Mã Đan * 4000

Hồn Công Vật Lv11 *1

3

KC * 12.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 75

Tuần Mã Đan * 3000

Hồn Công Vật Lv10 *1

4-5

KC * 8.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 50

Tuần Mã Đan * 2000

Hồn Công Vật Lv9 *1

6-10

KC * 5.000

Rương chiến Mã *1

Mực tốt * 30

Tuần Mã Đan * 1000

Hồn Công Vật Lv8 *1

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ