Tin tứcNhiệm vụ Quốc Chiến Mùa V

Nhiệm vụ Quốc Chiến Mùa V

09/05

Nhiệm vụ Quốc Chiến Mùa V

Các Chúa Công thân mến, Quốc Chiến Mùa 5 sẽ chính thức khởi tranh vào 10h00 ngày 12/05, cùng xem những nhiệm vụ mà các nước phải hoàn thành nhé!

Ngày 1:
Ngụy chiếm và bảo vệ Uyển Thành Tân Dã sau 24h 
Ngô chiếm và bảo vệ Thọ Xuân  Nhữ Nam sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Võ Lăng  Giang Lăng sau 24h
(Nếu chỉ chiếm được 1 trong 2 thành nhiệm vụ yêu cầu -> nhiệm vụ thất bại, cả Nước sẽ không nhận được quà thưởng)

Nước hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận: 20 vạn đồng, 100 kim cương, 1000 xu phe phái, 1 đùi gà, Đèn dầu x20

Ngày 2:
Ngụy chiếm và bảo vệ Võ Lăng  Giang Lăng sau 24h
Ngô chiếm và bảo vệ Uyển Thành Tân Dã sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Thọ Xuân  Nhữ Nam sau 24h

Nước hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận: 50 vạn đồng, 200 kim cương, 2000 xu phe phái, 2 đùi gà, Đèn dầu x20
(Nếu chỉ chiếm được 1 trong 2 thành nhiệm vụ yêu cầu -> nhiệm vụ thất bại, cả Nước sẽ không nhận được quà thưởng)

Ngày 3:
Nước chiếm và bảo vệ Tương Dương sau 24h

Nước chiếm và bảo vệ được Tương Dương nhận 1 lệnh điểm tướng, 1000 kim cương, 5 đùi gà, Đá rèn tốt *10, Bấc đèn x10, 7000 xu phe phái

Ngày 4:
Ngụy chiếm và bảo vệ Uyển Thành sau 24h
Ngô chiếm và bảo vệ Thọ Xuân sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Võ Lăng sau 24h

Nước hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận: 50 vạn đồng, 100 kim cương, 2000 xu phe phái, 1 đùi gà, Đèn dầu x10

Ngày 5:
Ngụy chiếm và bảo vệ Uyển Thành Tân Dã sau 24h
Ngô chiếm và bảo vệ Thọ Xuân  Nhữ Nam sau 24h
Thục chiếm và bảo vệ Võ Lăng  Giang Lăng sau 24h

Nước hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận: Nguyên liệu siêu trang bị *10, 300 kim cương, 4000 xu phe phái, 3 đùi gà, Đèn dầu x20
(Nếu chỉ chiếm được 1 trong 2 thành nhiệm vụ yêu cầu -> nhiệm vụ thất bại, cả Nước sẽ không nhận được quà thưởng)

Ngày 6:
Đối với mỗi 1 thành bất kỳ chiếm được (không tính thành Đô), cả Nước nhận được: 5 vạn đồng, 75 kim cương, 5 túi nguyên liệu giám định, đèn dầu x2, 500 xu phe phái. Số lượng quà sẽ cộng dồn đối với mỗi 1 thành đã chiếm được sau 24:00

Ngày 7: 4 thành lớn Uyển Thành, Võ Lăng, Thọ Xuân, Tương Dương, quà thưởng dựa trên số thành lớn chiếm được.

Đối với mỗi 1 thành lớn chiếm và bảo vệ thành công sau 24:00, Cả Nước nhận 3 đùi gà, Nguyên liệu siêu trang bị *5, 3 đá đúc thiên phẩm, 3 đá truyền thuyết, 5000 xu phe phái (quà sẽ cộng dồn đối với mỗi 1 thành lớn chiếm và bảo vệ thành công)

Nước chiếm lĩnh Tương Dương ngày 7 sẽ nhận: 15000 xu phe phái, Đá rèn tốt *10, Sách bố trận *20, Hỏa kê *2, bấc đèn x5

Nhiệm vụ đặc biệt 1: 4  thành lớn Uyển Thành, Võ Lăng, Thọ Xuân, Tương Dương. Phe nào hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ TRONG 24h sẽ nhận thêm thưởng dựa trên số thành đã xong nhiệm vụ bảo vệ.

Đối với mỗi nhiệm vụ đặc biệt hoàn thành (Uyển Thành, Võ Lăng, Thọ Xuân): Cả Phe nhận 1000 Kim cương, 5 đùi gà, Nguyên liệu siêu trang bị *15, Đá đột phá * 750
Đối với nhiệm vụ đặc biệt bảo vệ Tương Dương TRONG 24h: Cả Phe nhận 2000 Kim cương, 10 đùi gà, Sách bố trận *15, Đá rèn tốt *20"

Nhiệm vụ đặc biệt 2: Với mỗi lần phá thành công nhiệm vụ ngày của các phe khác, toàn bộ người chơi trong phe sẽ nhận: 2 đùi gà, 300 kim cương, 5 sách bố trận, 2000 xu phe phái. Số quà sẽ nhân lên theo số nhiệm vụ phá được (tối đa 3 lần khi có 1 nước phá được 2 nhiệm vụ của 2 nước còn lại, điều kiện phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thành của phe mình)

Nhiệm vụ đặc biệt 3: Tổng số điểm chiến tích trong phe của 50 người chơi đứng đầu = 130.000 điểm

Phe nào hoàn thành sẽ nhận được quà: Kim cương x 2000, Đá rèn tốt x 20, Nguyên liệu siêu trang bị x 25, Đùi gà x10, Đèn đầu x50

Nhiệm vụ đặc biệt 4: Phe chiếm được Tương Dương nhiều nhất tính tổng 7 ngày, cả phe sẽ nhận 4 hỏa kê, 2000 kim cương, 5000 xu phe phái, 100 mực tốt, bấc đèn x5
- Nếu có 2 phe có điểm số chiếm thành bằng nhau thì sẽ tính phe chiếm được Tương Dương ngày 7.
- Nếu có 2 phe có số điểm chiếm thành bằng nhau mà không chiếm được Tương Dương ngày 7 sẽ không nhận được phần thưởng đặc biệt trên.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ