Tin tứcGói Fun Store Ưu Đãi Anh Bảy

Gói Fun Store Ưu Đãi Anh Bảy

23/06
Gói Fun Store Ưu Đãi Anh Bảy
Mô tả: Các Gói Funstore Server đặc biệt Anh Bảy sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 8h ngày 23/06 đến 23h59 ngày 25/06
Lưu ý:
- Phạm vi bán: Server Anh Bảy.
- Người chơi có thể mua các gói tối đa 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói được làm mới vào 0:00 mỗi ngày. 
Gói
Mệnh giá
Quà 1
Số lượng
Quà 2
Số lượng
Quà 3
Số lượng
Quà 4
Số lượng
Ưu đãi Anh Bảy1000Đùi gà2Đồng 99999Đá tinh luyện500Tướng hồn500
Gói Đùi Gà20000Đùi gà3Đá đột phá300Đan EXP lớn200Đồng 202400
Gói Kỹ Năng50000Thẻ kỹ năng2000Túi Nguyên liệu giám định30Rương trang bị xích hồng1Đùi Gà4
Gói Viện Trợ100000Lệnh điểm tướng2Kim Cương2000Đá tinh luyện2000Đùi Gà4
Gói Đúc Đồ100000Túi nguyên liệu giám định100Nguyên liệu siêu trang bị20Đá đột phá1000Đá đúc thiên phẩm15
Gói Binh Thư200000Tàng Thư Thiếp 5 sao2Mực tốt50Đồng2000000Đùi gà5
Gói Cường Hóa500000Rương cường hóa siêu cấp5Mực tốt100Binh thư 5 sao2Đùi Gà10
Gói Trận Pháp500000Sách bố trận40Mực tốt100Hộp binh thư 5 sao2Đùi Gà10
Gói Binh Thư Siêu Cấp500000Tam lược bậc 71Mực tốt50Đồng5000000Hỏa Kê 3
Chân Thần Tướng2000000Chân-Mã Siêu1Quà ưu đãi Phù Thạch2Sách bố trận100Hỏa Kê 5

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ