Tin tứcGói Fun Store Thiên Hạ Võ Đấu Tháng 6

Gói Fun Store Thiên Hạ Võ Đấu Tháng 6

13/06
Gói Fun Store Thiên Hạ Võ Đấu
Mô tả: Các Gói Thiên Hạ Võ Đấu sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 14.06 đến 23h59 ngày 16.06
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói sẽ được reset vào 00:00 ngày hôm sau.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG

Tân Binh Võ Đấu
1000
Đùi Gà
2
Đan EXP lớn
200
Đồng
99999
Thẻ kỹ năng
300

Bạc Đoàn Võ Đấu
20000
Đùi Gà
4
Kim Cương
300
Đồng
200000
Đá Hiền Giả
500

Vàng Đoàn Võ Đấu
50000
Đùi Gà
5
Nguyên liệu siêu trang bị
10
Rương trang bị Xích Hồng
1
Đá đúc thiên phẩm
5

Bạch Kim Võ Đấu
100000
Đùi Gà
6
Lệnh điểm tướng
2
Đá tinh luyện
2000
Rơm tươi
50

Kim Cương Võ Đấu
100000
Đùi Gà 
6
Kim Cương
3000
Đá ngũ sắc
10
Rơm tươi
50

Cao Thủ Võ Đấu
200000
Sách bố trận
20
Rương mã hồn Lv11
1
Đèn dầu
50
Mực tốt
100

Đối Đầu Thách Đấu
200000
Đá ngũ sắc
20
Rương cường hóa siêu cấp
3
Đèn dầu
50
Mực tốt
100

Chiến Thần Võ Đấu
500000
Sách bố trận
50
Quà ưu đãi Phù Thạch
1
Đèn dầu
100
Bấc đèn
50
Ưu đãi Tháng 6
Mô tả: Các Gói Ưu đãi Tháng 6 sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 15.06 đến 23h59 ngày 15.06
Chi tiết gói Battle Pass tháng 6: Sau khi mua gói này, mỗi ngày người chơi sẽ nhận thêm "Đèn dầu x10, Đá rèn tốt x2, Kim cương x200, Mực tốt x5" trong vòng 15 ngày kể từ khi mua gói. 
Thời gian mở bán: Gói chỉ bán duy nhất vào ngày 15 và 30 hàng tháng, người chơi chỉ có thể mua 1 lần trong thời gian sự kiện diễn ra
 
MỆNH GIÁ
ĐIỀU KIỆN
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
Battle Pass Tháng 6
200000
 
Đùi Gà
10
Mực tốt
50
Đá rèn tốt
5
Sách bố trận
5

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ