Tin tứcGói Fun Store Sôi Động Cùng Euro 2024

Gói Fun Store Sôi Động Cùng Euro 2024

21/06
Gói Fun Store Sôi Động Cùng Euro 2024
Mô tả: Các Gói Sôi Động Cùng Euro 2024 sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 22.06 đến 23h59 ngày 23.06
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần/ngày trong thời gian sự kiện diễn ra, gói sẽ được reset vào 00:00 ngày hôm sau.
 
MỆNH GIÁ
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG

Ưu đãi Quốc Chiến
1000
Đùi Gà
2
Đan EXP lớn
200
Đồng
99999
Thẻ kỹ năng
300

Tiếp viện Quân Lương
20000
Đùi Gà
4
Kim Cương
300
Đồng
200000
Đá Hiền Giả
500

Phúc Lợi Hòa Bình
50000
Đùi Gà
5
Nguyên liệu siêu trang bị
10
Rương trang bị Xích Hồng
1
Đá đúc thiên phẩm
5

Viện Trợ Nhân Tài
100000
Đùi Gà
6
Lệnh điểm tướng
2
Đá tinh luyện
2000
Rơm tươi
50

Thật Nhiều Kim Cương
100000
Đùi Gà 
6
Kim Cương
3000
Đá rèn tốt
10
Rơm tươi
50

Phòng Vệ Vững Chắc
200000
Sách bố trận
20
Rương mã hồn Lv11
1
Đèn dầu
50
Mực tốt
100

Tiếp Thêm Sức Mạnh
200000
Đùi Gà
10
Rương cường hóa siêu cấp
3
Bụi sao cao cấp
50
Mực tốt
100

Cổ Vũ Euro (22.06)
500000
Đá ngũ sắc
50
Quà ưu đãi Phù Thạch
1
Đèn dầu
100
Bấc đèn
50

Cổ Vũ Euro (23.06)
500000
Sách bố trận
50
Quà ưu đãi Phù Thạch
1
Đèn dầu
100
Bấc đèn
50

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ