Tin tứcGói Fun Store Quỹ Tăng Trưởng

Gói Fun Store Quỹ Tăng Trưởng

17/06
Gói Fun Store Quỹ Tăng Trưởng
Mô tả: Các Gói Quỹ Tăng Trưởng sẽ được bán trên web: https://nap.funtap.vn/tam-quoc-x/vat-pham
Thời gian từ 00:00 ngày 18.06 đến 23h59 ngày 20.06
Lưu ý: Người chơi chỉ có thể mua các gói 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện. Sau khi mua gói Quỹ tăng trưởng, phần thưởng sẽ được gửi qua hộp thư của Chúa Công vào lúc 12:00 mỗi ngày, các Chúa Công lưu ý để tránh bỏ lỡ đi phúc lợi của gói Quỹ.
 
MỆNH GIÁ
CHI TIẾT GÓI
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
VẬT PHẨM
SỐ LƯỢNG
TỔNG NHẬN
Tăng Trưởng Sơ Cấp 
(7 Ngày)
100000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 7 ngày)
Đùi Gà
2
Nguyên liệu siêu trang bị
3
Thẻ kỹ năng
300
Đan EXP lớn
200
- 14 Đùi Gà
- 21 Nguyên liệu siêu trang bị
- 2100 Thẻ kỹ năng
- 700 Đan EXP lớn
 
 
Tăng Trưởng Sơ Cấp 
(15 Ngày)
200000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 15 ngày)
Đùi Gà
2
Đá rèn tốt
3
Rơm tươi
10
Đá tinh luyện
500
- 30 Đùi Gà
- 45 Đá rèn tốt
- 150 Rơm tươi
- 7500 Đá tinh luyện
 
Tăng Trưởng Sơ Cấp 
(30 Ngày)
300000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 30 ngày)
Đùi Gà
2
Sách bố trận
5
Đá rèn tốt
3
Mực tốt
10
- 60 Đùi Gà
- 150 Sách bố trận
- 90 Đá rèn tốt
- 300 Mực tốt
 
Tăng Trưởng Cao Cấp
(7 Ngày)
100000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 7 ngày)
Đùi Gà
2
Sách bố trận
5
Đá rèn tốt
3
Bụi sao cao cấp
10
- 14 Đùi Gà
- 35 Sách bố trận
- 70 bụi sao cao cấp
- 21 Đá rèn tốt
 
Tăng Trưởng Cao Cấp (15 Ngày)
200000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 15 ngày)
Đùi Gà
2
Đá ngũ sắc
5
Đá rèn tốt
3
Mực tốt
10
- 30 Đùi Gà
- 75 Đá ngũ sắc
- 45 Đá rèn tốt
- 150 Mực tốt 
 
Tăng Trưởng Cao Cấp (30 Ngày)
300000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 30 ngày)
Đùi Gà
2
Bấc đèn
5
Đèn dầu
10
Đồng
500000
- 60 Đùi Gà
- 150 Bấc Đèn
- 300 Đèn dầu
- 15000000 Đồng
 
Chiêu Mộ Thần Tướng
200000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 7 ngày)
Đùi Gà
1
Lệnh Điểm Tướng
2
 
 
 
 
- 7 Đùi Gà
- 14 Lệnh điểm tướng
 
Viện Trợ Quân Lương
200000
Mỗi ngày đăng nhập sẽ nhận các phần thưởng sau (trong vòng 7 ngày)
Đùi Gà
5
Đồng
300000
 
 
 
 
- 35 Đùi Gà
- 2100000 Đồng
 

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ