Tin tứcBảo trì Big update ngày 24/04/2024

Bảo trì Big update ngày 24/04/2024

23/04

Bảo trì Big update ngày 24/04/2024
- Thời gian dự kiến: 10:00 - 12:00
- Quà sau bảo trì: 4 nguyên liệu trang bị siêu cấp, 4 đùi gà, 4 sách bố trận, 4 đá rèn tốt
- Chi tiết nội dung:
+ Cập nhật tính năng thất tinh đăng
+ Ra mắt 2 thần tướng mới Bàng Đức và Mạnh Hoạch
Bộ kỹ năng
Bàng Đức:
Kín như bưng: Mỗi 0,3s gây cho địch xung quanh 40 (41) sát thương vật lý và có xác xuất làm trầm mặc địch, những địch có phòng vật cao hơn mình sẽ chịu sát thương x2, kéo dài 5s và giảm 50% sát thương.
Phụ ma đao: Gây cho địch xung quanh 60 (66) sát thương vật lý, trầm mặc mục tiêu 0,5s và giảm 40 sĩ khí.
Tặng quan tài: Gây cho địch xung quanh 90 (99) sát thương vật lý và đánh lui địch.
Cường hóa HP: Tăng cho tướng 10,5 (11)% giới hạn HP

Mạnh Hoạch
Liệt Địa: Tấn công 3 lần, mỗi lần tạo ra sát thương vật lý bằng 11 (15) + 10% HP hiện tại của mục tiêu, hai lần đầu tạo ra 1 giây choáng, lần cuối kèm thêm hiệu ứng giảm tốc 50% kéo dài 5 giây.
Kết giới đồ đằng: Mất đi 20% HP hiện tại của bản thân, tạo khiên giúp đồng đội chắn 32 (34) % sát thương phải chịu, kéo dài 6 giây.
Chiến đấu dũng mãnh: Khi chịu tấn công giảm 20 sĩ khí địch, mỗi khi HP Mạnh Hoạch giảm 2%, tăng 0,1 (0,2) % tốc độ công.
Ngoan cường: HP càng thấp, sát thương phải chịu càng nhỏ, giảm tối đa 95 (99)% sát thương.

Điều chỉnh tướng
Trương Phi
Nộ Cuồng Sư: Gây cho toàn địch 2 lần 55 (62) STVL và làm chậm 50% tốc công và tốc di chuyển, duy trì 8 giây.
Đại Kiều
Ánh sáng: Gây cho tướng địch gần nhất 159 (172) sát thương phép và khiến tướng địch di chuyển ra xa, đồng thời gây choáng 4s.
Quách Gia
Lui địch: Lấy bản thân làm trung tâm, làm trầm mặc địch trong phạm vi xung quanh 4 giây, tạo ta 90 (99) sát thương phép và đẩy lùi địch, khoảng cách càng gần sát thương càng nhiều.
Tư Mã Ý
Quyết thắng thiên lý: Gây cho địch xa nhất 90 (99) sát thương phạm vi, khóa sĩ khí địch trong phạm vi, kéo dài 4s.

Tin khác

GiftcodeMua thẻNạp thẻHỗ Trợ